PRIVATNA DOSTAVA BOLESNICIMA-SAT VREMENA DNEVNO
U Opštoj bolnici navode da se dostava nužnih stvari za bolesnike obavlja svakog dana iskljulivo u periodu od 14,30 do 15,30.Posete hospitalizovanima su zabranjene od 13. marta. Za ulazak u bolnički krug neophodna su maska i zaštitne rukavice, kao što se uverila i ekipa “Novosti”.
– Na ulazu svakog odeljenja biće zadužena lica koja će preuzimati dostavljene stvari i iste predati bolesnicima-saopštava dr Vesna Stević-Gajić,direktorka bolnice.