Želite da pošumite svoje imanje? Prijavite se do 17. septembra i dobićete besplatne sadnice

Uprava za šume, u okviru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, raspisala je drugi konkurs za dodelu novca za pošumljavanje u jesen 2019. godine

Želite da posadite drvo? Prijavite se do 17. septembra i dobićete besplatne sadnice

Poslovi koji su podrazumevani su pošumljavanje goleti na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini, podizanje plantaža i intenzivnih zasada na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini, kao i pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima).

Kada je reč o sadnicama, deliće se: četinari, tvrdi i plemeniti lišćari, meki lišćari i bagrem.

Od poslova se još podrazumevaju i sanacija površina pošumljavanjem na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini, kao i melioracija degradiranih šuma na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini.

Кonkurs je otvoren do 17. septembra 2019. godine.

Obrazac za prijavu potražite OVDE.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply