Započeta rekonstrukcija i restauracija srednjevekovnog Lazarevog grada u Kruševcu

Posle gotovo pola veka, stručnjaci otpočeli rekonstrukciju i restauraciju srednjevekovnog grada u Kruševcu. Zida se klasično, na način na koji su to činili graditelji u većini utvrđenja s kraja 14. veka
 Neimari pažljivo ređaju kamen Foto S. Babović

Neimari pažljivo ređaju kamen Foto S. Babović

GOTOVO pola veka nakon poslednje rekonstrukcije Lazarevog grada, arheološkog kompleksa koji svedoči o srednjovekovnom Kruševcu, neimari ponovo grade bedeme. Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova nastavio se nakon arheoloških istraživanja, podrazumevajući u prvoj fazi radove na zapadnom bedemu. Iskusni majstori specijalizovani za građevinske radove na spomenicima kulture, nadgrađuju oko 15 metara dugačak bedem kod Kule 6 uz pomoć nekoliko vrsta kamena (čuveni belovodski peščar, krečnjak, škriljac).

– Prof. dr Mirko Kovačević je tokom opsežnih arheoloških i istraživačkih radova, 60-ih i 70-ih godina 20. veka, koristio za rekonstrukciju kukljinski kamen, što danas nismo u mogućnosti, jer je, kako smo saznali, u to vreme iskorišćen kamenolom, aktivan zbog izgradnje puta – predočava za „Novosti“ arhitekta-konzervator Jovana Šunjevarić, iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, odgovorni projektant i rukovodilac projekta. – Zidamo klasično, na način na koji se to činilo u većini utvrđenja s kraja 14. veka.

Arheološki park, koji je delom pretvoren u gradilište, u nauci poznat pod imenom „Kruševački grad„, a šire, kao „Lazarev grad„, predstavlja ostatke autentične srednjovekovne prestonice Srbije, sa pretpostavljenim dvorom kneza Lazara i dvorskom crkvom Lazaricom. Okružen je zidovima čija širina ide i do 2,1 metar. Zida se kao nekad, sa dva lica: strane su sa pritesanim, lepšim kamenom, dok se unutar strana zida, prostor poznat kao „trpanac“, ispunjava manje reprezentativnim kamenom. Zaliva se malterom.

– U konačnoj prezentaciji se fuguje, koristi se receptura produžnog maltera sa belim cementom i dodajemo neke agregate po potrebi, kako bi ton izgledao lepše i vernije – iznosi Šunjevarićeva, dodajući da se ovih dana počinje sa prvim probama fuga, kako bi se izabrala odgovarajuća nijansa.

U Republičkom zavodu, čiji stručnjaci rade na projektu sa kolegama iz Narodnog muzeja u Kruševcu, izrađen je program revitalizacije kompletnog Lazarevog grada, čije su dimenzije 300 x 200 metara, kako bi se po završetku kompletnog projekta po fazama, do 2021, već sasvim jasno videla razlika između srednjovekovne strukture i urbanističkog okruženja modernog grada, koji je dobrim delom devastirao istoriju.

 

VREDNA DOKUMENTACIJA

ZIDOVI se rekonstruišu u prosečnoj visini od oko dva i po metra, dokle struka to dozvoljava, jer bi dalja gradnja već zalazila u neutemeljene pretpostavke o nekadašnjem izgledu grada. Ono što je izvesno u planu uslediće u narednim fazama: revitalizacija još četiri kule, da bi se nakon sređivanja najbolje očuvane, Donžon kule, gde se trenutno radi na proceni stanja, povezale sve celine. Stručnjaci, koji će na terenu biti do kraja novembra, oslanjaju se na vrednu dokumentaciju iz prvih istraživanja, kada su uspešno „nadograđene“ originalne zidine.

Novosti.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply