Zadnji dan za izmirenje poreza 15. februar

placanje poreza

Gradska uprava Kruševac, Odeljenje za utvrđivanje  kontrolu i naplatu javnih prihoda obaveštava poreske obveznike da je 15. februar rok za izmirenje prve akontacije po osnovu poreskih obaveza za 2013. i  podseća poreske obveznike čiji je dug u mirovanju da ne propuste ovaj rok za plaćanje.

placanje poreza

Kako je zakonodavac predvideo, najveći broj poreskih obveznika uplaćuje ovaveze kvartalno 15. februara, maja, avgusta i novembra, osim obveznika za lokalnu komunalnu taksu koji obaveze izmiruju svakog 15. u mesecu. Poreska stopa u Kruševcu najniža je u Srbiji i od mogućih 0,4 odsto na našoj teritoriji obračunava se 0,19 a ukoliko obveznici ne poštuju predviđeni rok obračunava im se zatezna kamata, ističe načelnica Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda grada Kruševca Mirjana Milanović

Svi obveznici bi trebalo da poštuju ove rokove, kako ne bi dolazili u situaciju da im se obračunava zatezna kamata. Puno naših poreskih obveznika koji su imali dug, ostvarili su pravo na mirovanje poreskog duga.

Krajem prošle godine Skupština grada Kruševca donela je odluku o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, čija je primena počela 2. januara. Uslov za poresku olakšicu stekli su obvaznici koji su izmirili poreske obaveze dospele u novembru i decembru 2012. i januaru 2013. Ukoliko poreski obveznici, kojima miruje dug, ne plaćaju redovno tekuće obaveze, na kraju meseca im se poreski dug iz mirovanja vraća u redovno stanje i obračunava kamata

Apelujem na sve njih da ne zaborave, kako ovaj 15. februar, tako i sledeće rokove iz razloga da bi sami sebi olakšali i da im se ta kamata na kraju 2014. godine u potpnosti otpisala.

Zbog državnog praznika 15. februara, rak za uplatu biće pomeren do ponedeljka 18. ali iz Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda apeluju na obveznike da ne čekaju poslednji dan.

Izvor: RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply