Za FAM, Trajal i Prvu Petoletku odobren produžen rok za privatizaciju

Vlada Srbije odredila je kojih 17 preduzeća su od strateškog značaja za privredu i čija privatizacija će biti odložena godinu dana. U tim preduzećima je zaposleno oko 22.000 radnika.

Po predlogu Ministarstva privrede na spisku 17 preduzeća čija privatizacija je odložena su “Fabrika maziva Kruševac” (FAM), “Fabrika automobila Priboj” (FAP), “HIP Petrohemija”, “PKB korporacija”, “Resavica”, “Yumko”, “Trayal korporacija”, “Galenika”, “Politika”, “Ikarbus”, “RTB Bor”, “Holding kablova Jagodina”, Holding preduzeće “Prva petoletka” iz Trstenika i četiri njegova zavisna preduzeća – PPT TMO, “PPT – Servoupravljači”, “PPT Kočna tehnika” i “PPT Zaptivke”.

Tako su danas  44 preduzeća u klasičnom privatizacionom procesu, 17 preduzeća je zaštićeno i najveći deo tih preduzeća je u pripremi za privatizaciju, dok je za pojedina preduzeća rok za privatizaciju produžen do godinu dana, kaže ministar privrede Željko Sertić.

Do danas za 338 preduzeća je definisana sudbina i proces je u toku. Imamo 44 preduzeća koja smo dali u klasičan privatizacioni proces, koja su objavljena i javni pozivi su u toku – kaže Sertić.

Dodaje da očekuje da preduzeća kojima je produžen rok za privatizaciju budu privatizovana i pre godinu dana.

– Od 1. juna 2015. godine će biti različitih scenarija. Neka preduzeća će biti blokirana ili će im pak deo imovine biti uzurpiran. Neka preduzeća su već sklopila dogovore o otplati duga sa poveriocima, a neka preduzeća bi trebalo da u narednom periodu naprave dogovore sa svojim poveriocima
– ističe ministar privrede.

Objašnjava da je 2005. godine bilo više od 230 zaštićenih preduzeća a da ih je danas svega 17.

– Postoje razlozi zbog kojih su ova preduzeća zaštićena, a kriterijum za izbor tih preduzeća nije bio plod političkih dogovora. Ta preduzeća su spremna za privatizaciju, sa “Resavicom” imamo veliki problem jer za to preduzeće nema zainteresovanih i ono jedino dobija dotaciju od države, dok ostala preduzeća imaju potencijal da budu rešavana
– ističe Sertić.

Kaže da je interes da sve bude brzo urađeno.

– Rokove nismo imali nikada definisane i nikada proces privatizacije nije bio definisan. Jedini rok koji smo imali zakonom definisan bio je pretvaranje društvenog kapitala u državni ili privatni i to je 31. decembar ove godine i on se ne pomera. Ali naš zadatak je da taj proces što pre završimo
– kaže ministar.

Dodaje da su predviđene određene kazne za odgovorna lica koja ne ispune obaveze po zakonu u vezi sa privatizacijom.

– Najveći nosioci opstrukcije su bili upravo rukovodioci preduzeća. Kroz ovaj proces od 10 godina mi smo u različitim političkim igrama došli do 234 preduzeća u koja su se slile ogromne pare. Imamo tu neku političku zaštitu gde niko ništa ne može pojedinim preduzećima
– ističe Sertić.

Kazne za one koji opstruišu proces privatizacije su od smene direktora preduzeća do kazni previđenih zakonom, od materijalnih do drugih kaznenih odredbi. Ministar dodaje da pojedina preduzeća žele da se vrate pod zaštitu dražve.

Proces privatizacije nije crno-bela slika, naša preduzeća su opterećena strašnom prošlošću i ta preduzeća imaju duge sudske procese – objašnjava Željko Sertić.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply