Vodovod Kruševac planirao brojne investicije

vodovod krusevac majdevo

Kruševački „Vodovod” je ove godine kod Direkcije za vode Srbije konkurisao sa pet projekata – izgradnja kolektora B, nastavak radova na rezervoaru u Lipovcu, magistralni vodovod Kruševac – Zdravinje – Šiljegovac, radovi na drugoj fazi treće etape vodonsnabdevanja Zdravinja i Generalni projekat vodosnabdevanja Kruševca.

vodovod krusevac majdevo

Nakon ratifikacije međudržavnog sporazuma između Srbije i Nemačke u Skupštini Srbije počeće izrada Glavnog projekta za centralni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda koji će finansirati KfW. U oblasti vodosnabdevanja, kanalizacije, izgradnje seoskih vodvoda, izrade projekata za kapitalne objekte, kao i obavljanje redovnih delatnosti kruševački „Vodovod” u ovoj godini planira da uloži više od 193 miliona dinara.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply