Vodovod Kruševac investira 200 miliona dinara u 2013. godini

Vodovod_Krusevac

U oblasti vodosnabdevanja, kanalizacije, izgradnje seoskih vodvoda, izrade projekata za kapitalne objekte, kao i obavljanje redovnih delatnosti – kruševački Vodovod u ovoj godini planira sredstva od preko 193 miliona dinara.

Vodovod_Krusevac

Deo investicija finansiraće se sopstvenim (33,8 miliona dinara) i iz sredstava gradskog budžeta (28,5), a u ovom javnom preduzeću računaju i na sufinansiranje iz republike kao i na ostale prihode.

Kod Direkcije za vode već smo konkurisali sa 5 projekata: za kolektor B, nastavak radova na rezervoaru u Lipovcu, magistralni vodovod Kruševac-Zdravinje-Šiljegovac, za drugu fazu treće etape vodonsnabdevanja Zdravinja i za Generalni projekat vodosnabdevanja Kruševca – ističe direktor Slobodan Lazić koji očekuje ratifikaciju međudržavnog sporazuma između Srbije i Nemačke u republičkom Parlamentu do kraja meseca i početak izrade Glavnog projekta za centralni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda koji će finansirati K-a eF V-e.

U međuvremenu Vodovod će raditi na eksproprijaciji zemljišta u zoni buduće fabrike (Severna obilaznica), a reč je o velikom, abicioznom i nadasve skupom projektu. Planovi su ambiciozni, kažu u Vodovodu, i njihova realizacija zavisi od priliva sredstava. Inače, jedna od stavki koja bi trebalo da bude okončana do kraja godine je priključenje opština Varvarin i Ćićevac na regionalni sistem vodosnabdevanja Ćelije.

Izvor RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply