Uzgajalište divljači na Jastrebcu radi punom parom

Loviste 1 nn.jpg

Lovočuvari su među onima koji rade danonoćno bez obzira na vremenske uslove i praznike. Poučeni iskustvima od prošle zime, u šumskom gazdinstvu „Rasina“ na Jastrepcu na vreme su se snabdeli dovoljnim količinama goriva, hrane i lekova za jelensku divljač i divlje svinje u uzgajalištu, koje se prostire na 400 hektara.

Loviste 1 nn.jpg

 

Bez obzira na vreme i praznike, lovočuvari na Jastepcu danonoćno brinu o životinjama. Iz ambara se tovari hrana za divljač koja zimi u uzgajalištu ne bi mogla da preživi bez pomoći čoveka.

Hranilišta su na teško pristupačnim mestima koja su često i zavejana.

„Ponekad ovde ostajemo i dva do tri dana i ne silazimo u Kruševac. Noć je ovde lepa i nije nam neobično, jer smo navikli“, kaže Miroslav Jočić, lovočuvar.

Pored ishrane lovočuvari se brinu i o zdravlju divljih životinja, a bave se i lovnim turizmom koji je na najšumovitijoj planini Balkana u zamahu pa osim naših dolaze i lovci  iz Rusije, Nemačke i Francuske.

Loviste 2 nn.jpg

„Kada se svi uslovi steknu zamisao je da se deo divljači naseljava i na otvorenom prostoru Velikog Jastrepca od 30.000 hektara“, kaže šef šumskog gazdinstva „Rasina“ Zoran Živančević.

Ograda se redovno proverava, jer na Jastrepcu ima vukova, ponekad medveda, ali i problema sa lovokradicama.

Pošto je lovna sezona u jeku divljač je postala obazrivija. Krdo jelena i košuta sakrilo se u najmračnijem delu šume.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply