Uskoro besplatna struja i besplatan gas za domaćinstva

Prema predlogu Uredbe koju će uskoro usvojiti Vlada Republike Srbije socijalno ugrožena domaćinstva besplatno će mesečno dobijati do 250kWh struje i do 75 kubika gasa.

 

Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine objavilo je izmenjeni predlog Uredbe o energetski zaštićenim kupcima, po kojoj količina besplatne elektične energije i gasa za socijalno ugrožene građane zavise od broja članova domaćinstva.

Urdedba bi uskoro trebala da bude usvojena na sednici Vlade Srbije i na osnovu nje će domaćinstva koja su socijalno ugrožena moći besplatno da koriste struju i gas, rekli su u Elektrodistribuciji Kruševac.

Zahtev za sticanje energetski zaštićenog kupca  ne podnosi se Elektrodistribuciji, već nadležnim organima lokalne samoupravekoji donosi uverenje, koje zatim direktno dostavlja energetskom subjektu radi ostvarivanja prava iz pomenute Uredbe.

Prema predlogu, socijalno ugrožena domaćinstva mesečno će besplatno dobijati do 250 kWh električne energije i do 75 kubika gasa. Za dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca član domaćinstva treba da bude korisnik socijalne pomoći, dodatka za negu i pomoć drugom licu ili penzioner sa primanjima koja ne prelaze 12 898 dinara. Takođe, ukupni mesečni prihod po broju članova porodice ne sme da prelazi utvrđeni iznos neophodan za ostvarivanje prava na dečiji dodatak.

U predlogu su precizirani uslovi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Da bi dobili ovaj status domaćinstva sa jednim članom mogu da imaju mesečni prihod do 12 900 dinara domaćinstva sa dva i tri člana prihod do 18 786 dinara, sa četri i pet članova mesečni prihod do 24 672 dinara a domaćinstva sa šest i više članova ostvareni ukupni mesečni prihod do 30 558 dinara. Za najsiromašnije podstanare nema izmena, oni će moći da  se prijave za besplatne kilovate, uz dokaz da zakupljuju stan.

Prema predlogu, za domaćinstvo sa jednim članom mesečne obaveze biće umanjene za vrednost 120 kWh za dvočlana i tročlana domaćinstva 160kWh, za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200kWh, a za porodice sa šest i više članova od 250kWh. Na isti način odnosnoprema broju članova domaćinstva, odnosno prema broju članova domaćinstva i mesečne obaveze za odrežene količine prirodnog gasa biće umanjene od 45 do 75 kubika.

Nakon prikupljenih dokaza o ukupnim mesečnim primanjima, vlasništvu nepokretnosti i poslednjeg računa za struju, zahteve za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca zainteresovani će moći da predaju u ustanovama socijalne zaštite u mestu boravka. Novac za nadoknadu troškova za struju i gas biće obezbeđen iz republičkog budžeta. Pomož važi do kraja kalendarske godine, nakon čega se podnosi novi zahtev lokalnoj samoupravi.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply