Uplaćivao penziono i socijalno iz inostranstva, pa mu kruševački Fond PIO zakinuo penziju!

Ko je potrošio pare od uplaćenih doprinosa – Penzioner iz Kruševca žali se da mu u obračun penzije od oko 30.000 dinara nije ušlo i još oko 500.000 dinara uplaćenih doprinosa iz Srbije za vreme dok je radio i živeo u Češkoj

Може ли се на основу дупле уплате доприноса остварити већа пензија (Фото Д. Јевремовић)

Kada je M. L. iz Kruševca pre dve godine, posle 26 godina radnog staža, od čega je deo proveo u Češkoj, dobio rešenje za penziju od oko 30.000 dinara, shvatio je da mu se kockice baš i ne uklapaju i da bi penzija trebalo da mu bude veća. Tokom radnog veka mnogo više je uplaćivao doprinosa za PIO, nego što mu je prinadležnost obračunata.

Kako je naknadno utvrdio, razlog za to je što mu PIO fond nije uzeo u obzir i doprinose uplaćivane od 2003. do 2010. godine, dok je radio i Češkoj i istovremeno honorarno sarađivao i s firmama iz Srbije, koje su mu takođe uplaćivale doprinose.

– Sve vreme dok sam radio u Češkoj uplaćivao sam sebi doprinose na minimalnu osnovicu, zbog čega mi danas češka penzija iznosi oko 60 evra. Problem je, međutim, sa više od 500.000 dinara koje danas ne mogu da naplatim na ime uplaćenih doprinosa u Srbiji. Kada sam pitao zašto mi to nije ušlo u obračun penzije, iz PIO fonda su me uputili na Poresku upravu. Od njih sam kasnije dobio odgovor, da na te doprinose iz Srbije ne mogu da računam, jer mi se doprinosi iz Češke većim delom preklapaju s periodom uplate doprinosa iz Srbije i da ne mogu istovremeno da radim i tamo i ovde – kaže ovaj penzioner.

S obzirom na to da postoji konvencija naše zemlje s Češkom nije mu, kaže, jasno zašto bi to bio problem, pa kada se ponovo javio za pomoć, i PIO fondu i poreznicima, rečeno mu je da dopuni dokumentaciju i to tako što će od poslodavaca iz Srbije za koje je radio tražiti ili novac ili dokaz o uplati doprinosa.

– Pošto mnoge od tih firmi više ne postoje u Srbiji, nemam načina da dobijem potvrde, a kamoli da od poslodavaca tražim novac, kad su ga oni već jednom uplatili. To je sve proverljivo, jer je sve išlo preko bankovnih računa – objašnjava naš sagovornik.

Smatra, kaže, da postoji zakonski osnov da mu danas ili ovi doprinosi uđu u obračun penzije, ili da mu se novac vrati. Međutim, ne uspeva ništa da uradi, pa pita kakva su prava onih osiguranika koji dele njegovu sudbinu. Može li se po osnovu duple uplate doprinosa ostvariti veća penzija?

U PIO fondu, za „Politiku” kažu, da su upoznati s ovim slučajem, te da bi penzioner trebalo da se obrati Poreskoj upravi i proveri da li postoji drugi osnov povraćaja doprinosa, na primer, da li između Srbije i Češke postoji Zakon o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kako bi, eventualno, po tom drugom osnovu naplatio doprinose.

Fond ne može da mu izda potvrdu. Osim toga, pravo na povraćaj doprinosa nije pravo koje proističe iz Zakona o PIO, već iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Taj zakon članom 10. propisuje pravo fizičkih ili pravnih lica na povraćaj više ili pogrešno uplaćenog poreza i doprinosa.

U tom slučaju Fond izdaje potvrdu o visini pogrešno ili više uplaćenog doprinosa, koju stranka uz zahtev predaje Poreskoj upravi radi naplate. U konkretnom slučaju nije u pitanju ni više ni pogrešno uplaćen doprinos, kategorični su u penzijskom fondu.

Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje predviđena je obaveza plaćanja doprinosa za osobe koje ostvaruju ugovorenu naknadu. Odnosno predviđena je obaveza isplatioca da prilikom isplate ugovorene naknade, obračuna, obustavi i uplati doprinose, naglašavaju u PIO fondu.

Iz spisa predmeta ovog penzionera, može se, kako kažu, videti da ga je Poreska uprava, po Zakonu o budžetskom sistemu, uputila da dostavi potvrdu poslodavca po čijem nalogu su doprinosi uplaćivani, odnosno potvrdu da sredstva doprinosa nisu i neće biti iskorišćena za svoju namenu, uz navođenje iznosa sredstava doprinosa koja su pogrešno ili više uplaćena.

Inače, isplata penzija po dva osnova – strana i srpska je praksa i Fond PIO primenjuje 26 međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa drugim državama na osnovu kojih građani ostvaruju pravo na inostranu penziju.

Pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim ugovorima, ostvaruju osiguranici koji su navršili deo staža u Srbiji, a deo u drugoj državi, s kojom je naša zemlja potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. S tim što se prava ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih država.

U slučajevima da podnosilac zahteva ispunjava uslove za priznavanje prava na penziju samo na osnovu navršenog staža u Srbiji, utvrđuje se pravo na takozvanu samostalnu penziju.

Izvor: Politika.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply