U preduzećima u stečaju organizovati proizvodnju da bi radnici primali platu!

stečak firme

Predsedništvo kruševačkog Samostalnog sindikata zatražilo je od nadležnih da se preduzeća koja su otišla u stečaj pripreme za reorganizaciju, a ne za bankrot.

stečak firme

Predsedništvo Samostalnog sindikata odlučilo je da formira Komisiju koja će pratiti sprovođenje stečajeva.

Nakon što je stečajni postupak pokrenut u HI „Župa“, Konfekciji „Zvezda“, „Savremenom domu“ i Fabrici ulja, a Industrija mašina i komponenata „14. oktobar“ ušla u predstečajni postupak, kruševački Samostalni sindikat zatražio je da se, tamo gde je moguće, organizuje proizvodnja.

Predsednik Samostalnog sindikata u Kruševcu, Milenko Mihajlović, kazao je da uslove za organizovanje proizvodnje imaju „Župa“, „Zvezda“ i „14. oktobar“.

On je dodao da u preduzećima u stečaju ne postoje odbori sindikata, ali da granski sindikati mogu da imenuju povereništva.

„Moramo da ostanemo sindikalno prisutni u tim preduzećima. Pokazalo se da je interes stečajnih upravnika da se što duže zadrže na tim mestima, kako bi primali visoke nadoknade. Svi znamo za istorijski stečaj preduzeća ‘Jastrebac’, koji traje 13 godina, a nije se stiglo ni do pola“, podsetio je on.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply