U planu izgradnja hidroelektrane na reci Rasini!

U Suvaji kod Kruševca planirana izgradnja mini hidroelektrane

Plan namene površina

Na desnoj obali Rasine, u smestu Suvaja na oko 20 kilometara od Kruševca, u planu je izgradnja mini hidroelektrane, planirane instalisane snage 250kW, objavljeno je na zvaničnom sajtu Grada Kruševca.

Investitor ovog elektroenergetskog objekta je Srđan Simić iz Niša, a idejno arhitektonsko rešenje izradio je projektni biro Hydro Code Kruševac.

U cilju realizacije ove inveticije, Javnom preduzeću za urbanizam i projektovanje Kruševac poverena je izrada urbanističkog projekta, navedeno je na sajtu Grada.

– Na približno 1,5 km uzvodno od lokacije nalazi se brana Ćelije. Izgradnja mašinske zgrade hidroelektrane planirana je na desnoj obali Rasine, na katastarskoj parceli 2.642 KO Majdevo. Vodozahvat se formira rekonstrukcijom postojeće pregrade na reci. Ispred mašinske zgrade gradi se kompenzacioni bazen. Pristup objektu mini hidroelektrane obavljaće se preko planirane pristupne saobraćajnice u okviru lokacije – navedeno je u dokumentaciji.

Ekapija

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply