U novembru se raspisuje tender za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Blacu

U novembru tender za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Blacu

(Foto: gameanna/shutterstock.com)

Gradska uprava Kruševca u saradnji sa opštinama Brus i Blace realizuje projekat upravljanja otpadnim vodama za koji su pomenute opštine kroz IPA predpristupne fondove dobile sredstva. Raspisivanje tendera očekuje se u novembru 2019. godine a početkom naredne godine i prvi radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao korak u nizu aktivnosti na zaštiti kvaliteta vode jezera Ćelije.

Opština Blace radi na rešavanju imovinskih odnosa a od vlade Republike Srbije se očekuje proglašenje javnog interesa što se tiče eksproprijacije zemljišta u delu prolaza cevovoda do fabrike za prečiščavanje otpadnih voda, prenosi RTK.
U lokaklnoj samoupravi u Brusu pripremljena je tehnička dokumentacija i dobijeni lokacijski uslovi a sledi izdavanje građevinskih dozvola.
Izvor: Ekapija
Link: https://www.ekapija.com/news/2627040/u-novembru-tender-za-gradnju-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-u-blacu
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply