U Direkciji za urbanizam Kruševac održana konferencija za novinare

Direkcija

U Direkciji za urbanizam i izgradnju grada Kruševca predstavljena je realizacija investicija i sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa programom uređenja građevinskog zemljišta i ulaganja u komunalne objekte, puteve i drugo za 2013. godinu. U toku je realizacija sedam projekata, istakla je tehnički rukovodilac Direkcije za urbanizam i izgradnju, diplomirani inženjer arhitekture Biljana Timotijević Arsić.

Direkcija

Predstavljeni su radovi koji su u toku, za koje je završen plan javnih nabavki i potpisani ugovori za realizaciju,  za koje gradsko veće dalo saglasnost i za koje  je u pripremi dokumentacija  u oblastima: saobraćajnice, javna rasveta, infrastruktura, parterno uređenje.

U toku je realizacija sedam projekata, od kojih su i radovi na hidroizolaciji i oblaganju fontane kamenom,koji bi trebalo da budu završeni do 17. maja, istakla je tehnički rukovodilac Direkcije za urbanizam i izgradnju, diplomirani inženjer arhitekture Biljana Timotijević Arsić.  U planu je realizacija 12 novih investicija za koje je dobijena saglasnost Gradskog veća, a u toku je priprema za dve investicija velike i pet male vrednosti.

Zbog transparentnosti javnih nabavki koje je raspisala Direkcija a koje se finansiraju iz gradskog budžeta, javili su se izvođači radova iz cele Srbije a većinu poslova dobile su kruševačke firme.

Sve javne nabavke nalaze se na sajtu Direkcije za urbanizam i izgradnju i Gradske uprave.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply