Posts Tagged ‘Šta upisati posle sosnovne škole’

EDUKATIVNI centar Kruševac pokrenuo je web sajt koji pruža korisne informacije učenicima osmih razreda o mogućnostima daljeg školovanja

VIRTUELNI SAJAM: Edukativni centar Kruševac pokrenuo platformu za učenike osmih razreda