Posts Tagged ‘Kruševački sindikat’

Radnici u komunalnim preduzećima bez stručne spreme u Kruševcu imaju veće plate od psolovođa i šefova, ali uskoro će biti novog kolektivnog ugovora

GROBAR PLAĆENIJI OD POSLOVOĐE! Problemi Kruševljana uoči potpisivanja novog kolektivnog ugovora u komunalnoj delatnosti