Svaki deseti radnik ili čak deset posto zaposlenih u Vodovodu Kruševac nema dovoljnu i potrebnu stručnu spremu za posao koji obavlja, rukovodilac IT službe je arhitekta!

U Vodovodu Kruševac svaki deseti radnik ima manje škole nego što treba – U Javnom preduzeću za vodovod i kanalizacija Vodovod-Kruševac više od 10 odsto zaposlenih ima manje škole odnosno niži niži stepen stručne spreme od zahtevanog, sledi iz Izveštaja o reviziji koji je objavila Državna revizorska institucija.

Od ukupno 317 zaposlenih, 36 zaposlenih na radnim mestima: vodoinstalater, vozač teretnog vozila, čitač vodomera, poslovni sekretar, referent dokumentacije i drufim, ne ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima na koja su raspoređeni, u pogledu propisanog stepena stručne spreme, odnosno poseduju niži stepen stručne spreme od zahtevanog, što nije u skladu sa odredbama Zakona o radu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, ocenio je revizor.

Takođe, preduzeće je za pojedina radna mesta utvrdilo stepen stručne spreme, a nije uredilo potrebnu vrstu stručne spreme kao uslov za obavljanje određenih poslova.

Pa se tako desilo da je na radnom mestu rukovodilac Službe za IT, obradu podataka i informisanje u Sektoru opštih, pravnih i ekonomskih poslova, zaposleni po zanimanju diplomirani inženjer arhitekture.

Izvor: Novaekonomija.rs

Link: https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/u-vodovodu-kru%C5%A1evac-svaki-deseti-radnik-ima-manje-%C5%A1kole-nego-%C5%A1to-treba

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply