Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga

spoljnotrgovinska razmena

Po podacima Reginalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okuga od januara do decembra 2012. godine iznosila je 334,6 miliona dolara. Vrednost izvezene robe, u odnosu na isti period prethodne godine, smanjena je za 22,3 odsto, dok je ukupni izvoz manji za oko 20 procenata.

spoljnotrgovinska razmena

Prema podacima Regionalne privredne komore Kruševac, u Rasinskom okrugu od januara do decembra 2012. ostvaren je suficit od 2,3 miliona dolara, pokrivenost uvoza izvozom u ovom periodu iznosi 101,4 odsto, dok je na nivou Srbije 59,7 odsto. Privreda Rasinskog okuga u ukupnom izvozu Srbije učestvuje sa 1,5 odsto, a u ukupnom uvozu sa 0,9 odsto. Vrednost izvezene robe od januara do decembra 2012. iznosi 168,5 miliona dolara i u odnosu na isti period prethodne godine smanjena je za 22,3 odsto, a ukupan uvoz iznosi oko 166 miliona dolara, što je smanjenje za oko 20 procenata.

Najznačajniji spoljnotrgovinski partneri u izvozu Rasinskog okruga su: Nemačka, Ruska Federacija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Češka Republika. Glavni spoljnotrgovinski partneri u uvozu okruga su: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Velika Britanija i Italija.

Prema vrsti robe u uvozu najveće je učešće: spoljnih pneumatskih guma i za putničke automobile, bezalkoholnih pića, proizvoda od mleka, pribora za cevi i hidrauličnih sistema, kao i višanja, malina i kupina, a u uvozu: teška gasna ulja, kord tkanine od poliestera, kaučuk…

Najveće učešće u spoljnotrgovinskoj razmeni imaju Vino Župa AD, Kuper Tajer, Trajal korporacija, Armature Aleksandrovac, PePeTe Hidraulika Trstenik, koji su i najveći izvoznici tokom čitave 2012. godine. Uočava se kao dominantno učešće izvoza Rasinskog okruga u zemlje Evropske unije i CEFTA regiona, kao i na tržište Ruske Fereracije. U spoljnotrgovinskojh razemeni okruga najveće je učešće privrednih društava iz Kruševca, koja u izvozu učestvuju sa 43, a u uvozu sa 67 procenata.

Izvor: RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply