Skupštine grada Kruševca danas raspralja o razvoju grada!

skupstina_grada

Na dnevnom redu sednice  Skupštine grada Kruševca je 31 tačka dnevnog reda što je upola manje nego na prethodnoj. Centralna tema šeste  sednice Skupštine Grada je Program razvoja Kruševca za 2013. sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu.

skupstina_grada

Program razvoja grada Kruševca za 2013. sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu svakako će biti centralna tema sutrašnje šeste sednice Skupštine grada Kruševca, nezavisno od toga hoće li izazvati značajniju raspravu ili polemiku u odborničkim krugovima. Reč je o takozvanom strateškom dokumentu koji daje bazne smernice daljeg razvoja ove sredine sa očiglednom namerom predlagača .Elimininacija stihijnosti i reafirmacija srednjoročnog planiranja na lokalnom nivou, a nema sumnje i da će takozvani kruševački srednjoročni program razvoja bitno uticati i na definisanje razvoje strategije susednih opština. Pre svega zbog centralne poziciju ove sredine u privrednom i uopšte javnom životu Rasinskog okruga. A kada je reč o ciljevima oni su definisani u preambuli teksta, namera su puna artikulacija urbanističkog planiranja i komunalne infrastrukture uz uskladjivanje funkcija društvenih delatnosti ,očuvanje postojećih i stvaranje novih vrednosti nacionalne kulture i duhovnosti i očuvanje socijalne sigurnosti gradjana.

U uslovno rečeno hijerarhiji dnevnog reda u samom vrhu interesovanja javnosti je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Grad Kruševac, predlog je, opredeliće ove godine 41 milion dinara za subvenciju i uopšte podršku zapošljavanju, a predlog je da se sredstva plasiraju kroz tri programa. Kao subvencije poslodavcima za prijem novih radnika sa 15 miliona, za samozapošljavanje 16, dok će se na javne radove potrošiti 10 miliona dinara. To je za oko deset odsto više nego lane ali ukoliko Nacionalna Služba za zapošljavanje potpiše ugovor sa gradskom upravom, što inače nije bio slučaj u 2012. , realno je da će se, za podsticaj zapošljavanja u Kruševcu, utroši nekoliko desetina miliona dinara više.

Na šestoj sednice skupštine grada Kruševca izmedju ostalog razmatraće se i programi rada većine Javnih preduzeća i ustanova, pomenimo Narodnu biblioteku, Narodni muzej, Kulturni centar, Kruševačko pozorište, Sportski centar i predškolska ustanova Nata Veljković, a recimo i da je na dnmevnom redu sutrašnje sednice upola manje tačaka dnevnog reda nego na prethodnoj.To naravno ne znači da će debata trajati kraće već da će odbornici imati više vremena da se posvete temama šeste sednice skupštine grada Kruševca.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply