Seminar Savetovanje o stočatstvu u organizaciji gradske uprave

krave-u-stali

U organizaciji Kancelarije za poljoprivredu i Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Kruševca, danas je održan Seminar iz oblasti stočarske proizvodnje. Pozdravljajući prisutne, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Marko Milojević, istakao je da je ovo prvo u nizu savetovanja koje će organizovati gradska uprava.

krave-u-stali

Teme današnjeg seminara bile su „Uticaj savremenih objekata na kvalitet i kvantitet mleka“, o čemu je govorio profesor Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna dr Milan Tošić, “ Poljoprivredna mehanizacija i mašine za proizvodnju stočne hrane„-predavač dr Luka Radoja iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, i „Proizvodnja kabaste stočne hrane na oranicama i travnjacima“, o čemu je predavanje održao naučni saradnik u Institutu za krmno bilje Kruševac dr Dragan Terzić.“ Meni je uvek zadovoljstvo da dođem u Kruševac, jer znam koliko stočari ovog kraja znaju i mogu„,rekao je prof.dr Milan Tošić, i poseban akcenat stavio na izgradnju funkcionalnih objekata, ventilaciji, vodi, i ispustima u objektima.

Ipak,najveću važnost profesor Tošić dao je sistemima za mužu:“Mleko više ne sme da dolazi u kontakt sa štalskim uslovima, već se moraju napraviti kvalitetna izmuzišta sa automatizovanim sistemima za mužu, jer će se mleko ubuduće prodavati samo ako ima odovarajući broj bakterija -čistoći,a ne prema masnoj jedinici koja se podrazumeva, i na tome će se sve više insistirati„,rekao je Tošić. Dr Luka Radoja govorio je o važnosti kvalitetnih zasada lucerišta, pripremi silaže i senaže u ishrani stoke, sa odgovarajućom mehanizacijom, jer se na taj način može dosta uštedeti, jer je cena koštanja mleka kod nas još uvek visoka. O pripremi kabaste stočne hrane, koja u ceni koštanja mleka učestvuje u visokom procentu (50 do 60 posto), govorio je naučni saradnik u Institutu za krmno bilje Kruševac, dr Dragan Terzić.

U radu skupa učestvovao je veliki broj stočara, i ustanova vezanih za stočarsku proizvodnju.

Izvor: RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply