Romima uručeni kompleti za sakupljanje sekundarnih sirovina!

EU poklonila Romima 40 kolica za prevoz otpadnog materijala – U Javnom komunalnom preduzeću „Kruševac” besplatno je podeljeno 40 kolica za prevoz otpadnog materijala pripadnicima romske populacije. Kolica su poklon EU u okviru projekta podrške „inkluzivnom društvu” pod naziivom „Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže”. Do kraja godine 15 kolica biće podeljeno i najsiromašnijim stanovnicima sela na području grada Kruševca.

 

Romi koji su dobili poklon EU potpisali su ugovore sa JKP „Kruševac”, čime su obezbedili siguran plasman otpadnog materijala po tržišnim cenama. Romima se tim povodom obratio Nikolas Bizel, šef Sektora operacija EUD i najavio dalju podršku uključivanju romske populacije u društveni i ekonomski život Srbije.

 

– Svi znamo koliko je težak problem nezaposlenosti u Srbiji. Na evidenciji nezaposlenih je više od 700.000 ljudi, od kojih je oko 92.000 Roma. Zato je investicija EU u zapošljavanje jedan od preduslova za unapređenje svih aspekata života Roma. U ovom slučaju doniramo kolica za sakupljanje reciklažnog materijala. Nadamo se da će to kao krajnji rezultat imati smanjenje broja nezaposlenih – rekao je, pored ostalog, Nikola Bizel.

Kruševačko JKP, inače, ima reciklažni centar od 2005. godine. Po rečima pomoćnika direktora tog preduzeća Miroslava Milojkovića, taj centar će moći da preradi sve ponuđene količine otpadnog materijala. Akcija podele kolica za prevoz reciklažnog materijala trajaće do kraja 2017. godine.

Izvor: politika.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply