Rok za predloge za Vidovdanske nagrade i priznanja

Car_Lazar_2

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada Kruševca do 01. maja prima inicijative za nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima sa teritorije Kruševca, koje će biti dodeljene u sklopu Vidovdanskih svečanosti.

Car_Lazar_2

Povodom praznika Grada, Vidovdana – 28. juna, Skupština grada Kruševca, dodeliće Vidovdansku nagradu, plakete, pohvale, kao i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, preduzećima i ustanovama.

Za izuzetne rezultate ostvarene u oblastima privrede, nauke, zdravstvene, socijalne i dečije zaštite, obrazovanja i vaspitanja, razvoja lokalne samouprave, zaštite životne sredine, fizičke kulture i drugim vidovima stvaralaštva i humanitartnog delovanja u gradu Kruševcu, nagrade i priznanja dodeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana.

Inicijativu za dodeljivanje nagrada i priznanja mogu podneti fizička i pravna lica, organi Grada i radna tela Skupštine.

Obrazložena inicijativa podnosi se Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada do 01. maja tekuće godine.

Bliže informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Kruševca, odnosno Odeljenju za skupštinske poslove u kancelariji broj 46 ili na telefon 427-944, lokal 146.

Nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama u različitim oblastima društvenog života u Kruševcu, biće dodeljene u sklopu Vidovdanskih svečanosti grada Kruševca.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply