Reprogram dugovanja za struju – Konferencija u EPS Kruševac

EPS_Kruševac

Tema današnje konferencije za novinare u kruševačkom EPS-u je odluka Upravnog odbora ovog javnog preduzeća, da se svim kupcima koji na dan 28.februar 2013. godine imaju neizmireni dug, omogući reprogram duga uz otpust kamate.

EPS_Kruševac

Od 1.marta ove godine, Elektroprivreda Srbije započela je akciju reprograma starih dugova uz otpust kamata obračunatih u 2012.godini. Stari dug će se izmirivati na više jednakih mesečnih rata, uz istovremeni otpust kamate obračunate i fiksirane u 2012. godini. Po rečima direktora kruševačkog EPS-a,Nebojše Đašića, ovo je mera koja će pomoći da se ostvari tekuće poslovanje EPS-a u ovoj godini, i uputio molbu potrošačima da sklope sporazum o reprogramu. Rukovodilac sektora trgovine Dragana Timić, rekla je da će se stari dug izmirivati u više jednakih mesečnih rata, a najviše u 24 rate, što će zavisiti od visine duga. Preduslov za to je izmirivanje svih obaveza za električnu energiju nastalih u 2013.Sporazumom je predviđeno da kupac redovno izmiruje utvrđene rate i tekuće mesečne obaveze.

Cilj akcije je da se naplati oko 76 milijardi dinara starog duga, a očekivani otpis kamate iznosio bi oko 8 milijardi dinara. Po rečima direktora kruševačkog EPS-a Nebojše Đašića, očekuje se odluka Vlade Srbije o kategorizaciji domaćinstava, i formiranje tzv.“zaštićenih potrošača“, koji bi ostvarivali umanjenje broja kilovat sati, u zavisnosti od broja članova domaćinstava i visini primanja.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply