Reprogram dugovanja gradjana prema Elektroprivredi Srbije

http://www.krunet.net/info%20servis_files/eps1.gif

Na preporuku republičke Vlade, Upravni odbor Elektroprivrede Srbije doneo je odluku da se kupcima koji na dan 28. februara tekuće godine imaju neizmireni dug za električnu energiju, a koji je dospeo za naplatu do 31. decembra 2012., omogući reprogram duga i njegovo izmirenje na više jednakih mesečnih rata, uz istovremeni otpust kamate obračunate i fakturisane u prošloj godini.

http://www.krunet.net/info%20servis_files/eps1.gif

Uslovi su izmirenje svih obaveza u 2013., redovno izmirenje rata i računa za tekuću potrošnju. Obaveštenja će biti dostavljena na kućnu adresu od 6. do 8. marta, a prva rata dospeva u aprilu sa redovnim martovskim računom. Sporazumi će se potpisivati u kancelariji broj 3 Elektrodistribucije Kruševac, ističe rukovodilac Sektora za trgovinu električnom energijom Dragana Timić.

U slučaju neredovnog izmirenja duga ili tekućih mesečnih obaveza, biće preduzete sve zakonske mere za naplatu potraživanja, ističu u Elektrodistribuciji Kruševac. Takođe podsećaju da će se 1. i 2. marta vršiti redovno očitavanje brojila domaćinstava.

Izvor RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply