Razdvajanje Doma zdravlja i Zdravstvenog centra Kruševac

Najavljeno razdvajanje zdravstvenog centra u gradu na Rasini ponovo u žiži interesovanja, pa i polemika. Da li će podela na dom zdravlja i bolnicu biti veliki trošak

Ministarstvo zdravlja prosledilo je ovdašnjem Zdravstvenom centru dopis u kojem podseća da postupak razdvajanja ove ustanove mora biti završen do kraja 2013. godine. U praksi, lokalna samouprava dužna je da preuzme osnivačka prava nad domom zdravlja i svim pripadajućim službama, dok bi bolnica – kao sekundarni nivo zdravstvene zaštite – ostala na republičkom budžetu.

Podsetimo, Zakon o zdravstvenoj zaštiti ovu deobu predvideo je još 2007, ali je nekim zdravstvenim centrima, među kojima je i kruševački, odložen „rok za izvršenje“. Jer, svima je i tada bilo jasno da je zdravstvo, pa i na primarnom nivou – skupa „igračka“.

– Zbog dinamike postupanja, te složenosti postupka razdvajanja i osnivanja zdravstvenih ustanova, neophodno je da se određene aktivnosti sprovedu najkasnije do 15. maja 2013. godine – navodi primarijus dr Zoran Kovačević, pomoćnik ministra zdravlja u dopisu prosleđenom u Kruševac.

Ali glavobolju nadležnima predstavlja deobni bilans – po informacijama iz Zdravstvenog centra, započet još 2010, ali obustavljen posle pomenutog produženja roka…

– Od 15. maja, počinju osnivačke aktivnosti lokalne samouprave, prema standardnoj operativnoj proceduri koju je propisalo Ministarstvo zdravlja – navodi primarijus dr Vojkan Kulić, direktor Zdravstvenog centra.

Do tada, opozicioni odbornici – koji su, u vreme kada se više puta govorilo o podeli ZC, bili na vlasti – smatraju da preuzimanje ingerencija neće predstavljati trošak za Grad.

Dom zdravlja više zarađuje od ostatka Zdravstvenog centra, pa lokalna samouprava mora što pre da ga preuzme, između ostalog i stoga što bi približavanjem zdravstvenih usluga građanima rasteretili neke ambulante koje sada opslužuju po nekoliko hiljada pacijenata – smatra Desimir Pavlović, odbornik DS i bivši gradonačelnik.

MZ Pepeljevac je, tako, odavno obezbedila prostor, ali još nemaju ambulantu… Mi smo i ranije bili za preuzimanje, dva puta sam pisao Ministarstvu, pa je sačinjen i deobni bilans, koji sada, gotovo izvesno, treba da se izmeni. Konkretno, čekali smo da se izradi mreža domova zdravlja i da se ministar izjasni.

Aktuelni gradonačelnik Kruševca, Bratislav Gašić, međutim, smatra da će preuzimanje domova zdravlja, što je cilj i aktuelne vlasti, sigurno koštati lokalni budžet.

– Republika će obezbeđivati plate za doktore, ali Grad, praktično, plaća sve ostalo: tehničko osoblje, kompletnu logistiku, vozače, održavanje vozila Hitne pomoći, grejanje, struju, održavanje objekata… – ukazuje Gašić, pojašnjavajući kako nije realno da se to okonča pre kraja 2013. godine.

 

LOŠA ISKUSTVA

– GLAVNA borba trenutno se vodi oko toga ko će kome da pripadne, odnosno niko ne bi da bude na lokalnom budžetu – kaže izvor „Novosti“ iz Zdravstvenog centra, dodajući da ZC, sa 1.700 radnika, redovno ima pozitivni bilans u poslovanju.

– U većini gradova, gde je došlo do razdvajanja, domovi zdravlja, medicina rada i hitna pomoć upadaju u probleme: blokirani su im računi, kasne isplate zarada, pa su česti štrajkovi i tužbe što nezadovoljnih radnika, što pacijenata, koje postaju izvršne… pri razdvajanju, inače, neki aparati treba da se sele, što nije jeftino, a ostaje i pitanje službi koje su danas praktično zajedničke, a potrebne su svima.

SISTEM

PO podacima iz Doma zdravlja, u ovom sistemu radi 28 zdravstvenih stanica: dispanzeri za decu i omladinu, dispanzer za žene, antituberkulozni i onkološki dispanzer, dispanzer za mentalno zdravlje, stomatologiju, Služba hitne pomoći, kućnog lečenja sa patronažom, fizikalna medicina i rehabilitacija, laboratorija, kožna, neurološka, otoriniolaringološka i očna ambulanta kao i savetovalište za dijabetes. U toku godine, pruže oko pet miliona usluga.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply