Raspisan tender za projektanta za rekonstrukciju kompleksa zatvorenih bazena u Kruševcu

Rekonstruiše se kompleks zatvorenih bazena u Kruševcu – Raspisan tender za projektanta

Sportski centar Kruševac raspisao je javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, sanaciju i modernizaciju objekta pokrivenih bazena sa aneksnim delovima. Procenjena vrednost javne nabavke je 3,75 miliona dinara.

Pokriveni bazeni sa pratećim aneksima su izgrađeni 1982. godine i zbog specifičnosti izgradnje i dugotrajne eksploatacije potrebno je predvideti, pre svega, radove na sanaciji konstrukcije od lepljenog lameliranog drveta, tj. zameni dotrajalih konstrukcijskih grednih i stubnih elemenata.
Potrebno je predvideti zamenu postojeće, međuspratne i tavanske konstrukcije od betona i sitnorebrastog lima konstrukcijskim elementima projektovanim od lakog i energetski efikasnog materijala.
Projektant mora sagledati vreme trajanja gradnje i mora dati rešenja koja podrazumevaju brzu i efikasnu demontažu postojeće konstrukcije, ali i jednostavnu i brzu montažu novoprojektovane konstrukcije, kako bi se objekat u celini (centralni deo sa plivalištem i aneksni poslovno-administrativni deo) u najkraćem roku doveo u stanje upotrebe.
Rok za podnošenje ponuda je 5. jun 2020.
Izvor: Ekapija
Link: https://www.ekapija.com/news/2891472/rekonstruise-se-kompleks-zatvorenih-bazena-u-krusevcu-raspisan-tender-za-projektanta
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply