Raspisan OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS medicinskih radnika za rad u novoj Kovid bolnici u Kruševcu, oglas raspisan za 641 medicinskog radnika

Klinički centar Niš zapošljava 641 zdravstvenog radnika za kovid bolnicu u Kruševcu

kovid lekari

Zapošljavanja za kovid bolnicu u Kruševcu; foto: Ministarstvo odbrane

Bolnica u Kruševcu gradi se ubrzano, a Klinički centar Niš raspisao je oglas za 641 lekara, tehničara i medicinske sestre, koji će tamo raditi. Od danas imaju 8 dana za prijavu, a v.d. direktor KC Niš Zoran Perišić formiraće Komisiju koja će razmotriti pristigle prijave, ali će na osnovu njihovog izveštaja on doneti konačnu odluku.

Ugovor se potpisuje, kako piše u oglasu, na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci.

Poziv lekarima i tehničarima da se prijave je objavljen danas, a oni imaju 8 dana da pošalju CV i potrebnu dokumentaciju.

Odabrani kandidati mogu biti pozvani na razgovor sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata. Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 641 zdravstvenog radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom (sa probnim radom od 6 meseci), doneće v.d. direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije – piše u oglasu.

Prijave se šalju na adresu Kliničkog centra Niš – Bulevar Zorana Đinđića 48 sa napomenom “za oglas” i na koje radno mesto se konkuriše.

Rezultati će biti objavljeni na sajtu KC Niš.


Ko je sve potreban bolnici u Kruševcu?

Nova zdravstvena ustanova u Kruševcu će, dok traje pandemija, striktno će biti usredsređena na borbu sa kovidom i na pacijente koji su inficirani.

 

Od 641 radnog mesta koje je otvoreno, najviše se traži tehničara opšteg smera čak 439.

15 viših/strukovnih radioloških tehničara,

18 fizioterapeutskih tehničara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom,

30 laboratorijskih tehničara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom,

2 nutricionista-dijetetičara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom,

3 farmaceutska tehničara sa srednjom stručnom spremom,

439 medicinskih sestara-tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom.

 

Tu su, naravno i lekari i farmaceuti:

40 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije,

20 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste pneumoftiziologije,

10 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste kardiologije,

5 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste endokrinologije,

5 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste nefrologije,

3 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste hematologije,

5 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste interne medicine,

5 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste infektologije,

3 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva,

3 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste opšte hirurgije,

1 doktor medicine, odnosno doktora medicine specijaliste urologije,

10 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste urgentne medicine,

1 doktor medicine, odnosno doktora medicine specijaliste otorinolaringologije,

1 doktor medicine, odnosno doktora medicine specijaliste neurologije,

2 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste transfuziologije,

7 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste radiologije,

3 doktora medicine, odnosno doktora medicine spec. fizikalne med.i rehabilitacije,

2 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste epidemiologije,

3 dipl.farmaceuta za farmaceutsku delatnost

5 dipl.farmaceuta-medicinskih biohemičara za laboratorijsku dijagnostiku.

Podsetimo, u Kruševcu će biti potpuno nova bolnica, čiju je izgradnju uzrokovala pandemija virusa korona. Pored nje ista se gradi i u Batajnici.

Najavljeno je da će obe uskoro početi da rade.

 

Autor: A. S.

Izvor:Južne vesti, Klinički centar Niš

Link: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Klinicki-centar-Nis-zaposljava-641-zdravstvenog-radnika-za-kovid-bolnicu-u-Krusevcu.sr.html

Link: http://www.kcnis.rs/index.php

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply