Radnicima 14. oktobra zakinuto na platama preko 100000 dinara?!

Bivši radnici „14. oktobra” prete štrajkom – U Pravnoj službi Samostalnog sindikata tvrde da su radnici „zakinuti” na obračunu kamata po stotinu hiljada dinara ponaosob – Радници крушевачке фабрике траже смену стечајног управника)

Kruševac – I posle odlaska u stečaj Industrije mašina i komponenata „14. oktobar” (13. januara 2016), više od hiljadu bivših radnika te industrije spremno je za štrajk, uz zahtev za smenu stečajnog upravnika Zorana Milosavljevića, zbog „pogrešno obračunatih kamata”, čulo se na jučerašnjoj vanrednoj sednici Predsedništva Veća Samostalnog sindikata – Kruševac.

Radnici „14. oktobra” pre pokretanja stečajnog postupka dobili su nadoknadu po socijalnom programu, uz očekivanje da će uspeti da naplate po 24 zaostale zarade i zakonsku kamatu. Međutim, iznos kamate, koji im je obračunao stečajni upravnik Zoran Milosavljević, nije ih zadovoljio. Njih 1.540 je, navodno, oštećeno za iznos od po stotinak hiljada dinara ponaosob, što zaista predstavlja veliki izdatak, možda i teško naplativ.

– Poslodavac je u slučaju „14. oktobra” bio dužan da u momentu dospeća, dakle u roku od 30 dana nakon isteka roka potraživanja, isplati zaradu. Od januara 2013, od kada nisu isplaćivane zarade, zaključno sa 16. januarom 2016, do momenta uvođenja stečaja obračunavaju se kamate. Zakon o stečaju traži da se uz obračun priloži i kamatni račun. Kada sam, po nalogu predsednika Veća Milenka Mihajlovića, razgovarala sa stečajnim upravnikom Zoranom Milosavljevićem, uz isticanje nepravilnosti koje smo uočili, a to je da kamata nije računata od momenta potpisivanja sporazuma sa radnicima do momenta uvođenja stečaja, on mi je rekao: – Koleginice, vi meni podmećete klipove. Ja ću ovako da radim kako radim, drugačiji obračun neću da priznam – rekla je, pored ostalog, Zorica Savić, šef Pravne službe Veća Samostalnog sindikata.

Postupanjem stečajnog upravnika „14. oktobra” ogorčeni su svi učesnici u jučerašnjoj raspravi. Predstavnik radnika Miroljub Anđelković kaže da je 1.540 radnika zakinuto za više od milijardu i sto hiljada dinara, dodavši da je druga stvar mogućnost naplate.

Stečajni upravnik, Zoran Milosavljević, na telefonsko pitanje dopisnika „Politike” – da li su tačni navodi radnika o pogrešnom obračunu kamate, vrlo kratko je odgovorio:

– Vaše pitanje nije za mene, već za Agenciju za privatizaciju i pi-ar službu.

Agencija za privatizaciju je formalno ukinuta, pa se poslovi privatizacije, odnosno stečaja, obavljaju u okviru Ministarstva privrede. Pitanje smo prosledili i njima, ali na odgovor još čekamo.

Preuzeto sa Politika.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply