Radnici u komunalnim preduzećima bez stručne spreme u Kruševcu imaju veće plate od psolovođa i šefova, ali uskoro će biti novog kolektivnog ugovora

GROBAR PLAĆENIJI OD POSLOVOĐE! Problemi Kruševljana uoči potpisivanja novog kolektivnog ugovora u komunalnoj delatnosti

ГРОБАР ПЛАЋЕНИЈИ ОД ПОСЛОВОЂЕ! Проблеми Крушевљана уочи потписивања новог колективног уговора у комуналној делатности

Detalj sa sastanka u Sindikatu / Foto S. Babović

PRAKSA da u javnim komunalnim preduzećima nekvalifikovani radnici imaju veću platu od šefova, među kojima su i kadrovi sa fakultetskom diplomom, nije neuobičajena i proizašla je iz primene Zakona o smanjivanju osnovica za plate u javnom sektoru i povećanje minimalne cene rada.

Zato predstavnici Kruševca, ovdašnjih komunalnih preduzeća i sindikata od predstojećih pregovora oko novih kolektivnih ugovora u komunalnom sektoru očekuju da isprave i ovu anomaliju.U JKP „Gradska toplana“, Poslovnom centru, JKP „Kruševac“ i u JKP „Vodovod“, kako je istaknuto tokom nedavnog sastanka – uz more drugih problema – postoji i nepovoljna kadrovska struktura.

Kruševački sindikat je među prvima u Srbiji započeo proces pregovora o novim kolektivnim ugovorima – kaže predsednik sindikalnog Odbora za komunalno-stambene delatnosti Aleksandar Radivojević, a jedan od očitijih primera apsurdne razlike u primanjima se beleži u JKP „Kruševac“.

Direktor ove firme Snežana Radojković potvrđuje da radnik na groblju prima 43.000, a poslovođa sa sedmim stepenom stručne spreme, dakle fakultetskom diplomom – 39.000 dinara. I, to je, uz zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, takođe doprinelo nedostatku potrebnih, stručnih kadrova.

Dok se ovaj problem ne reši, gradonačelnik Jasmina Palurović napominje da je Kruševac među prvima u Srbiji potpisao kolektivne ugovore 2018, pa najavljuje da će tako biti i sada.

– Krajnji cilj su poboljašnje uslova rada i povećanje zarada zaposlenih u svim preduzećima – kaže čelnik grada na Rasini i sugeriše sindikatima da, tokom pripreme predloga kolektivnog ugovora, uzmu u obzir realnu situaciju u privredi i javnim finansijama.

SAGLASNOST

PREDSEDNIK Međuopštinskog veća Saveza samostalnih sindikata Saša Nešić predlaže da se izradi neka vrsta „krovnog“ kolektivnog ugovora, koji bi bio osnova za sve pojedinačne akte. Postignuta je i saglasnost da se pokrene inicijativa o sačinjavanju ugovora koji će jednako tretirati zaposlene u svim preduzećima, a biće korigovan parcijalno, u skladu sa specifičnostima svakog od konkretnih kolektiva.

Izvor: Novosti.rs

Link: https://www.novosti.rs/srbija/vesti/934410/grobar-placeniji-poslovodje-problemi-krusevljana-uoci-potpisivanja-novog-kolektivnog-ugovora-komunalnoj-delatnosti

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply