Radnici 14. oktobra i dalje štrajkuju šetajući po gradu, traže plate

Radnici IMK „14. oktobar“ i danas su nastavili sa protestnom šetnjom kroz grad. Ispred zgrade Gradske uprave obratio im se gradonačelnik Bratislav Gašić.

On je rekao da je nakon dobijanja informacija od Vlade Republike Srbije, odmah obavestio predstavnike oba reprezentativna Sindikata da je smenjen Nadzorni odbor preduzeća. U ovom trenutku, čeka se formalno pravna verifikacija njihovog mandata i nakon toga sazivanje konstitutivne sednice ovog organa. Takođe, promenjeni su i članovi Skupštine akcionara koja treba da održi prvu sednicu u novom sazivu.

„Rešavanjem problema IMK „14. oktobar“ trenutno se bave kompetentni ljudi na visokim državnim funkcijama i uskoro se očekuje pozitivan ishod. Ali, dok god mandat ima ovaj generalni direktor, novac nećete dobiti“, naglasio je tom prilikom Gradonačelnik.

Promena menadzmenta iniciraće i nove subvencije, a u ove svrhe država je prošle godine izdvojila 257 miliona dinara.

Pomoć novom generalnom direktoru ogledaće se i u obezbeđivanju svih kontakata funkcionera nadležnih Ministarstava, direktora javnih preduzeća, dobavljača i drugih, ali će se nastavak proizvodnje i uspešnost kompanije ogledati pre svega u sposobnosti upravljačkog tima da obezbedi posao.

„Nema više razloga da se nastavi sa protestnom šetnjom, jer su se ispunili vaši inicijalni zahtevi“, završio je obraćanje Gradonačelnik.

Nakon razgovora i informacija koje se očekuju od Vlade Republike Srbije da ih dostavi kompaniji kao zvaničan dokument, oba reprezentativna sindikata uputiće stavove u pisanoj formi Gradonačelniku Kruševca.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply