Grad Kruševac finansira 15 korisnika za vantelesnu oplodnju

Grad Krusevac

Fond za populacionu politiku grada Kruševca uputio je Javni poziv za jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje.

Grad Krusevac

 

 

Za 15 korisnika, opredeljena su sredstva u iznosu od milion i pet stotina hiljada dinara. Pravo na finansijsku pomoć, koja se može iskoristiti samo jednom, ostvaruju žene do 50 godina starosti.

Uslovi su i da su u postupku vantelesne oplodnje, da su prethodni pokušaji preko Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje bili neuspešni ili da zbog starosne granice nisu bile u mogućnosti da ostvare ovo pravo. Od dokumentacije potrebno je priložiti fotokopiju lične karte, dokaze o neuspešno završenim postupcima preko Fonda, da je u postupku narednog pokušaja vantelesne oplodnje i fotokopiju kartice tekućeg računa.

Prijave se podnose u kancelariji 31 u zgradi Gradske uprave, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Fond za populacionu politiku“, a rok za podnošenje je do utroška sredstava. Odluku o visini davanja, na predlog komisije fonda, donosi gradonačelnik Kruševca. Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona 037- 440-810.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply