PROJEKAT MOJA OPŠTINA, MOJ GRAD Gradonačelnica o privrednim aktivnostima: Investitori vole Kruševac

PROJEKAT MOJA OPŠTINA, MOJ GRAD Gradonačelnica o privrednim aktivnostima: Investitori vole Kruševac

PROJEKAT MOJA OPŠTINA, MOJ GRAD Gradonačelnica o privrednim aktivnostima: Investitori vole Kruševac

Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca, kaže da su investicionu aktivnost u proteklom periodu obeležili radovi na izgradnji poslovnih kapaciteta domaćih i stranih privrednih subjekata, kao što su „Kromberg & Šubert“, „Lidl“, „Henkel“, „Kuper tajer end raber kompani Serbija“, kao i izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i aerodroma Rosulje, čiji su radovi u toku.

– „Kromberg & Šubert“ je nemačka kompanija u oblasti automobilske industrije koja se bavi proizvodnjom žičanih sklopova i modula. Prva faza izgradnje fabrike je završena, a planirana investiciona ulaganja su u iznosu od 28,9 miliona evra, čime je obezbeđeno otvaranje 2.500 novih radnih mesta u prvoj fazi, dok je u drugoj planirano proširenje proizvodnih kapaciteta i zaposlenje još 1.500. Tu je i nemački trgovinski lanac „Lidl“, ali i „Nepi rijal estejt prodžekt“, koji je kupio parcelu na lokaciji Stari aerodrom u nameri da izgradi moderan objekat za zabavu, gde će biti zaposleno 300 ljudi. „Henkel“ zapošljava 400 ljudi, dok je kompanija „Kuper tajer end raber kompani Serbija“ postala jedna od najuspešnijih firmi u svetu, a trenutno zapošljava 615 radnika – nabraja gradonačelnica Kruševca neke od najznačajnijih investicija u ovom gradu.

Gradonačelnica ističe da je prošle godine započeta izgradnja aerodroma Rosulje, čija je prva faza vrednosti približno 100 miliona dinara završena:

– Već su završeni svi grubi građevinski radovi koji prethode izgradnji travnate poletno-sletne staze, hidrotehničkih, elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija. Urađeni su i pripremni radovi za izgradnju unutrašnjih saobraćajnica s parking prostorom, kao i priprema prostora za hangar s pratećim sadržajem.

Takođe, ističe da u prilog poboljšanju privrednog ambijenta u Kruševcu govori činjenica da su u prethodnom periodu rešeni statusi dva velika preduzeća.

– FAM je usvojen UPPR kojim je omogućeno funkcionisanje fabrike na tržištu, trenutno je uposleno 220 radnika, a isti model primenjen je i na „Trajal korporaciju“. Time su dobili priliku da opstanu na tržištu i zadrže 1.223 radna mesta. Tu su i HI „Župa“, koja je kupljena od domaćeg investitora „Eukona“, kao i preduzeće za proizvodnju hleba i peciva „Branko Perišić“, koje je sklopilo ugovor s kompaniji „Agrofinans“, što je prvi korak za budućoj uspešnoj prodaji. Rešen je i problem preduzeća IMK „14. oktobar“ koje je kupila kompanija „SCMG 14. oktobar“ d. o. o. Beograd. Ona je ćerka firma češke kompanije u okviru koje posluju „Tatra kamioni“, „Tatra vojna vozila“, „Avija“ i „Dako“ – naglasila je ona.

 

Energetska efikasnost

Koriste obnovljive izvore

Kao dokaz da grad razmišlja o uštedi energije i očuvanju životne sredine pomenuta je buduća gradnja gradske toplane i kompanije „Bilding enerdži“, čime će se smanjiti potrošnja uglja u korist obnovljivih izvora energije. Projekat „Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda s teritorije grada“, čija je procenjena vrednost 24 miliona evra, započeta je izgradnjom kolektora u dužini od 46 kilometara, od čega su dve trećine urađene. U toku su pripremni radovi za izgradnju samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čija je procenjena investiciona vrednost 14 miliona evra. Završetak radova predviđen je do kraja 2019. godine.

 

Održiva urbana mobilnost

Među deset najboljih gradova u Evropi

Kruševac je prvi grad u Srbiji koji je uradio Plan održive urbane mobilnosti za period 2017-2030. Za organizovanje Evropske nedelje mobilnosti 2016. godine Kruševac je izabran u 10 najboljih gradova u Evropi među 2.427 kandidovanih gradova. Grad Kruševac je bio prvi u Srbiji koji se 2015. godine uključio u mrežu Civinet (Slovenija, Hrvatska, jugoistočna Evropa), koja okuplja gradove i institucije koje se bave temom održive urbane mobilnosti. Krajem februara 2018. ovaj grad bio je domaćin održavanja godišnje skupštine Civinet mreže, koja broji više od 120 članova iz regiona bivše Jugoslavije i Bugarske. Otvaraju se i mogućnosti za saradnju sa evropskim gradovima koji takođe rade na polju unapređenja održive urbane mobilnosti, kao i mogućnosti za korišćenje evropskih fondova u ove svrhe.

Od ove školske godine u Kruševcu počinje s radom i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Nišu. Senat Univerziteta u Nišu je na sednici održanoj 10. jula 2017. godine usvojio Odluku o donošenju studijskih programa osnovnih akademskih studija: Stočarstvo, Ratarstvo i povrtarstvo i Voćarstvo i vinogradarstvo. Fakultet će ove godine upisati 105 studenata, od toga će 75 biti na budžetu, a 30 studenata biće samofinansirajući.

Kurir.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply