Problem viška zaposlenih u „14.oktobru“

Industrija mašina i komponenata „14. oktobar“ a.d. Kruševac dobila je Odluku Vlade o izmenama i dopunama o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i postupka privatizacije za 2014. godinu.

 

Ova odluka podrazumeva izradu novog programa a rok za realizaciju je 12. decembar 2014. godine.

 

Zbog toga je poslovodstvo ovog preduzeća pozvalo zaposlene da se u naredna dva dana, u nedelju od 9 do 13, i ponedeljak od 7 do 10 izjasne o novom socijalnom programu.

Anketne listiće sa novim ponuđenim opcijama u obavezi su da popune 617, od 1.660 radnika koji su se prijavili za socijalni program u 2013. godini.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply