Privreda Rasinskog okruga ostvarila suficit u 2012

privreda

Pored pada obima spoljnotrgovinske  razmene od preko 20 odsto za 11 meseci 2012. , Rasinski okrug će, prema podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ipak  ostvariti   suficit u trgovini sa svetom.

privreda

Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za jedanest meseci 2012. iznosi oko 307 miliona dolara i za oko 20 odsto je manja u odnosu na isti period prethodne godine. Najznačajniji spoljnotrgovinski partneri privrednim društvima iz Okruga su Nemačka, Ruska federacija i Bosna i Hercegovina.

Najviše se izvozilo u Nemačku, najviše uvozilo iz Bosne i Hercegovine, a Češka je tržište na kojem je evidentiran najveći rast poslovne aktivnosti. Na listi najvećih izvoznika iz Rasinskog okruga su „Vino ŽUPA“ , „KUPER Tajers“ , „Trajal“ i poslovni sistem „PRVA petoletka“, a iste te kompanije beleže i najveće učešće u ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmeni. Gro spoljnotrgovinske razmene realizovano je na zapadnoevropskom i tržištima zemalja članica „CEFTA“ i Ruske federacije, a izvozni aduti ovdašnjih kolektiva bili su autopneumatici, hidraulični sistemi, bezalkoholna pića i proizvodi od mleka i voće.

Tradicionalno Rasinski okrug ostvaruje značajnu spoljnotrgovinsku razmenu sa zemljama iz okruženja i jedna je malobrojnih sredina u zemlji koja je u prošloj godini ostvarila suficit od preko dva ipo miliona dolara .


Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply