Pripreme za građevinsku sezonu i koordinacija rada svih službi u gradjevinarstvu

Danas je održan sastanak gradonačelnika Bratislava Gašića i zamenika načelnika Gradske uprave Branka Dimitrijevića, sa predstavnicima JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“, preduzeća „Kruševacput“, Republičkog geodetskog zavoda i nadležnih Odeljenja Gradske uprave Kruševac, a tema je bila – priprema za početak građevinske sezone i koordinacija u radu kompetentnih službi.

 

Ove godine za potrebe infrastrukturnih projekata iz budžeta su opredeljena sredstva u iznosu od 770 miliona dinara i u sve pripremne aktivnosti za početak nove građevinske sezone treba ući što pre. To se pre svega odnosi na raspisivanje javnih nabavki i dobijanje svih potrebnih saglasnosti i dozvola za početak radova.

U odnosu na prethodnu sezonu, pokazana je mnogo veća ažurnost, ali da bi se izašlo u susret svim potencijalnim investitorima i mnogobrojnim zahtevima za izgradnju, potrebna je još tesnija saradnja i brže rešavanje tekućih problema. Neophodno je analizirati rad svih karika u lancu, od podnošenja zahteva, odnosno pripreme dokumentacije za izradu projekata do finalne realizacije, kako bi se tačno utvrdio stepen odgovornosti referentnih subjekata.

Na sastanku je naloženo da se strogo prati dinamika Programa razvoja uz neophodnu reviziju projekata, ukoliko je došlo do promene tokom određenog vremenskog perioda.

Trenutno je u proceduri 48 infrastrukturnih projekata koji čekaju na realizaciju.

Radovi koji su planirani u najskorije vreme odnose se na rekonstrukciju Miličine ulice, Jug Bogdanove (sa trotoarima), Obilićeve, Miše Mitrovića, Kumanovske, asfaltiranje puta za Vučak, Šavrane, Jastrebac, postavljanje urbanog mobilijara, javne rasvete i drugo.

Što se tiče javnih nabavki, tendera i oglasa, obavezujuće je u narednom periodu da sva javna preduzeća i ustanove koje ih raspisuju, tekst sadržaja oglase u cilju transparentnosti – na njihovim i sajtu Grada Kruševca.

U oblasti urbanizma, radi se na izradi planova Generalne regulacije, izmeni Planova detaljne regulacije i urbanističkim projektima radi ubrzanja i olakšanja procedure dobijanja građevinskih dozvola i uopšte uređenja grada.

„Naš prioritet je razvoj Grada i treba iskoristiti sve mogućnosti, relacije sa republičkim organima, donatore i druge izvore kako bi u što kraćem roku bilo urađeno što više projekata, a takođe  da Grad ne dođe u situaciju da zbog nečije neažurnosti  gubi sopstvene prihode. Posebno iz tog razloga, svi oni koji koče i zbog kojih stagniraju određeni procesi u toj funkciji – biće smenjeni“, naglasio je gradonačelnik Gašić.

U narednom periodu, Kruševac očekuju brojne posete, počev od predsednika Republike, brojnih Ambasadora, Premijera, članova Vlade… i zato je neophodno da Grad dobije reprezentativan, odnosno izgled kakav mu dolikuje.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply