Poslovni centar – Imamo mnogo realnih planova

Dragi_Marković

Dolaskom u Poslovni centar Kruševac, sredinom jula, prvo smo sagledali probleme u funkcionisanju preduzeća, a potom i krenuli sa rešavanjem pojedinih problema i pravljenjem planova za narednu godinu, kaže direktor Poslovnog centra Kruševac Dragi Marković.

Dragi_Marković

Što se prethodne godine tiče, prvo bi istakao sanaciju ravnog krova na Domu sindikata i ponovno otvaranje bifea u ovoj zgradi, ističe direktor Poslovnog centra Kruševac Dragi Marković. Renovirano je desetak lokala, sagledani su svi problemi na pijacama i krenulo se sa saniranjem krovova i poboljšanja uslova rada u ovim objektima. Što se planova tiče, Direkcija za urbanizam radi na izradi projekta za panele za proizvodnju  električne energije koji bi bili postavljeni na krovu zgrade Doma sindikata, a ovaj kapitalni projekat bi trebalo da  bude finansiran od strane nadležnog ministarstva i putem donacija. Za pijace se radi projekat za nadstrešnice i poslovni prostor od 500 kvadrata, a čeka se lokacija za izgradnju parking garaže, najavljuje Marković.

Prvo smo krenuli sa sanacijom ravnog krova na zgradi Doma sindikata, a potom je i poičeo sa radom renovirani bife u istoj zgradi. Dosta lokala je bilo ruinirano i neizdato, a po renoviranju, izdato je već 10, ističe neke od realizovanih projekata Poslovnog centra , direktor Dragi Marković.

Od planova za ovu godinu, Marković izdvaja rad na trajnom rešenju problema na zgradi Doma sindikata, koja nije renovirana skoro 40 godina.

Čeka se i određivanje lokacije za jednu parking garažu, planira se rešavanje problema sa krovom na robnoj i novoj pijaci, a sve vreme će se raditi i na tekućem održavanju. Što je najvažnije, svi planovi su realni i sve ćemo uraditi da budu i realizovani, ističe direktor Marković.

Izvor: Radio televizija Kruševac

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply