Poreske olakšice iskoristilo 5000 ljudi

porez krusevac

Na području Kruševca oko 5.000 poreskih obveznika je iskoristilo pravo na mirovanje poreskog duga i uslovni otpis kamata. Da bi stekli to pravo poreski obveznici su do 31. januara uplatili 15 miliona dinara poreskih obaveza za poslednji kvartal prošle godine.

porez krusevac

Na području Grada Kruševca ima oko 42.000 poreskih obveznika, građana i privrednika, a među 5.000 onih koji žele da iskoriste poreske olakšice više je građana nego privrednika. Olakšice za poreske obveznike se odnose na porez na imovinu, naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, naknadu za zaštitu životne sredine, porez na zemljište i lokalne komunalne takse.

Izvor: 037 info net

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply