Počela je podela Zdravstvenog centra Kruševac

Konačno započeta dugo očekivana podela zdravstvenog centra u gradu na Rasini. Do kraja godine novi direktori i ugovori sa RFZO.

Nedavnim potpisivanjem govora o deobnom bilansu Zdravstvenog centra i definitivno je započela njegova podela na Dom zdravlja, koji bi trebalo da pripadne lokalnoj samoupravi, i Opštu bolnicu, čiji će osnivač i nadalje biti Republika.

– Paritetna komisija od 18 članova obavila je deobni bilans na osnovu propisanih kriterijuma, a osnov za podelu bio je kadrovski plan Ministarstva zdravlja – napominje dr Slobodanka Jotić, direktorka Zdravstvenog centra. – Višak radnika iz DZ je preraspodelom, u skladu sa stručnom spremom, preraspoređen u Bolnicu. Objekti u državnoj svojini dati su na korišćenje DZ, odnosno Bolnici, a podela opreme obavljena je na osnovu delatnosti.

Gradonačelnik Bratislav Gašić napominje da će Dom zdravlja profunkcionisati uz pomoć izdvajanja iz gradskog budžeta naredne godine, kada se za to opredele i sredstva koja u ovom trenutku nisu poznata. Gašić dodaje da je pariterna komisija obavila posao za koji nije bilo političke volje prethodnih godina, pa je otuda Kruševac jedan od poslednjih gradova u kojem se ovaj posao završava.

– U Opštoj bolnici radiće 1.200 zaposlenih, dok će Dom zdravlja ubuduće imati 565 radnika, među kojima 130 lekara – navodi dr Vesna Stević Gajć, direktorka DZ, dodajući da je više od 150 radnika ove ustanove bilo višak.

Dalja dinamika radzvajanja, pre svega podela direktoskih mesta i potpisivanje ugovora sa RFZO, očekuje se do kraja godine, a u međuvremenu će ustanovu voditi aktuelno rukovodstvo Zdravstvenog centra…

Podsetimo, Zakon o zdravstvenoj zaštiti je – još 2007. – predvideo razdvajanje ustanova. Republika će i dalje obezbeđivati zarade zaposlenih i kapitalnije investicije, dok je učešće u finansiranju rada Doma zdravlja prepušteno lokalnoj samoupravi i odnosi se pre svega na tekuće održavanje.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply