Otpis kamate za porez – rok za plaćanje produžen do 31.03.

Trezor

Odeljenje za utvrdjivanje, napaltu i kontrolu javnih prihoda Gradske uprave Kruševac, obaveštava sve poreske obveznike da je rok za ispunjenje uslova za izmirenje poreskog duga za uslovni otpis kamate produžen do 31. marta.

Trezor

Da bi se ušlo u postupak mirovanja poreskog duga i otpisa kamate na dospele neizmirene obaveze zaključno sa danom 31. 10. 2012. godine, potrebno je da akontaciju za novembar mesec sa prispelom kamatom do dana uplate,isplati najkasnije do 31.1. ove godine a akontacije uredno plaćaju po kvartalima. U tom slučaju otpisuje se 50% kamate dospele do 31. 12.2012  a ako se nastavi sa urednim kvartalnim plaćanjem, otpisuje se preostala kamata. Glavni dug revalorizovan indeksom potrošačkih cena izmiruje se u 2015 . i 2016. godini na 24 mesečne rate. Telefoni za informacije su 427-331 i 427-558.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply