Oslobađanje pacijenata od participacije

participacija

Osiguranici čiji su mesečni prihodi ispod 21.160 dinara po članu porodice ili 27.508 dinara ukoliko žive sami, mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu bez plaćanja participacije. Oni koji podnose zahtev moraju da imaju overene zdravstvene knjižice, obrazac zahteva koji se dobija u kruševačkoj filijali ili ispostavi filijale Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje kao i dokaze o visini svojih i prihoda ostalih članova porodice.

participacija

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu stupio je na snagu početkom januara. „Za proteklih nedelju dana u kruševačkoj filijali RFZO izdato je više od tri hiljade potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije“, kaže direktor filijale Tomislav Tomić napominjući da osiguranici, osim novčanog cenzusa koji iznosi 21.160 dinara po članu porodice ili 27.508 dinara ukoliko žive sami.

Zbog velikih gužvi koje se stvaraju ispred kruševačke filijale i ispostava, direktor Tomić apeluje na sugrađane da, ukoliko nije neophodno, sačekaju sa podnošenjem zahteva jer njihov rok nije ograničen.

Kako ističu u ovoj filijali, prema iskustvima iz prethodnih godina očekuju da će izdati oko 15 hiljada potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply