Ogromni problemi sa elektronskim zakazivanjem specijalističkih pregleda u Opštoj bolnici u Kruševcu, da li se pregledi zakazuju i za šest meseci čekanja?!

Do lekara posredstvom „semafora“ – Problemi pri elektronskom zakazivanju specijalističkih pregleda u Kruševcu. Presudna boja kvadratića u aplikaciji pod nazivom „Moj doktor“

 

UMESTO da ubrza odlazak na specijalističke preglede, elektronsko zakazivanje pacijentima donosi i dodatne glavobolje, a medijima se javljaju bolesni ljudi koji tvrde da su – pri pokušaju izabranih lekara u Domu zdravlja da im zakažu složeniju dijagnostiku u Opštoj bolnici – obavešteni da slobodnih termina nema u narednih pola godine!

– Preživeo sam infarkt, imam anginu pektoris, tri bajpasa i tri stenta, pa pijem 12 lekova, a rečeno mi je da nema termina za elektronsko zakazivanje pregleda kod kardiologa u narednih šest meseci – kaže D. K. (74).

S druge strane, u bolnici isključuju mogućnost da do specijaliste ne može da se dođe u navedenom periodu, a u Informatičkoj službi ove ustanove ističu da – u okviru aplikacije pod nazivom „Moj doktor“ – specijalisti redovno i u skladu sa uputstvima ostavljaju slobodne termine koji postaju javni do 10. u mesecu, za naredni mesec.

– Nije normalno da neko zna u kojim će tačno terminima biti slobodan u martu 2017. – objašnjava dr Dejan Milosavljević, načelnik Internističkog odeljenja. – Jer, možda lekar bude na kongresu ili na bolovanju, pa se raspored ne pravi za šest meseci, jer to nije ni predviđeno, ni moguće.

Dr Milosavljević naglašava i da njegove kolege, bez obzira na to koliko su opterećene, prime svakog pacijenta koji potraži pomoć. To se posebno odnosi na Kardiologiju, gde je najveći pritisak pacijenata, uz otežavajuće okolnosti da licenciranih specijalista nema dovoljno, a mnogi insistiraju i da ih pregleda „baš njihov lekar“. Kaže, kada bi slepo poštovali standarde o predviđenom broju pregleda za specijaliste i supspecijaliste, lista čekanja bi se rastegla do 2019, ali nije jer se redovno primaju i pacijenti koji nemaju takozvani hitan uput.

Povodom toga što aplikacija „Moj doktor“ u određenim trenucima informiše kako „nema slobodnih termina u narednih šest meseci“, u Domu zdravlja objašnjavaju da se ta poruka odnosi na lekara, a ne na pacijenta i pojavljuje se kada specijalista nije dostavio svoj kalendar rada ili su mu termini popunjeni.

– Kada lekar, ambulanta ili dijagnostički aparat nemaju termine onda su obeleženi crvenim kvadratom u kojem piše „Nema slobodnih termina u sledećih šest meseci“ i zakazivanje nije moguće. Onog trenutka kada lekar, odnosno operater unese termine oni su automatski vidljivi, a crveni kvadrat postaje žut i u njemu je ispisan broj dana do prvog slobodnog termina. Taj kvadrat može biti i zelene boje, ali onda u njemu piše „Danas“, pa tek tada može da se zakaže pregled kod specijaliste. U praksi, pacijentima ostaje da narednog meseca, a najbolje do petog dana, ponovo dođu kod izabranog lekara i pokušaju zakazivanje – tumače u Informatičkom odseku Doma zdravlja.

HITNI I UPUTI BEZ TERMINA

UZ konstataciju da je osoblje valjano obučeno, i u Opštoj bolnici, i u Domu zdravlja kažu kako je, ipak, potrebno vreme da primena Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema „preleži“ sve „dečje bolesti“. Dotad, u DZ se – bez obzira na to da li realno ima slobodnih termina u bolnici – mogu dobiti i takozvani hitni uputi, koji obavezuju prijem u naredna 24 sata, kao i „uputi bez termina“ – rezervisani za prvi specijalistički pregled, odnosno dijagnostiku, koji važe mesec dana.

Izvor: Novosti.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply