Oglašena prodaja Župe, vrednost imovine 1,58 milijardi dinara, domaći i strani privrednici iskazali interesovanje!

„Župa“ se nada dobrom kupcu – Imovina hemijske industrije u Kruševcu nudi se za 1,58 milijardi. Rok za dostavljanje ponuda ističe 28. novembra

 

Godinu i po dana nakon odlaska u stečaj, prvi put je oglašena prodaja hemijske industrije „Župa“, giganta koji je u srećno vreme upošljavao oko 1.400 radnika. Bivši zaposleni koji danas rade u okviru zavisnog preduzeća „Župa komerc 2006“ veruju da se neće ponoviti nesrećna privatizacija koja je sa firmom „Vektra M“ raskinuta 2005.godine.

– Nadamo se da će ozbiljan kupac ući u fabriku, da će proširiti naše kapacitete i zaposliti bar 300 radnika – kaže Bojan Cvetković, bivši direktor HI „Župa“, danas čelnik firme „Župa komerc 2006“. – U ovom trenutku je moguće ponovo pokrenuti proizvodnju plavog kamena, nastaviti sa ksantatima i hlorom, ali i startovati sa proizvodnjom pesticida.

Ponude za prodaju HI „Župa“ čija je procenjena vrednost imovine 1,58 milijardi dinara mogu se dostaviti do 28. novembra, a oglašeno je ukupno 126 objekata – fabrika aditiva, upravna zgrada, magacini, bravarska radionica, pogoni i skladišta za sirovine…

– Verujemo u uspešnu prodaju jer posla zaista imamo – kaže radnik Zvezdan Cvetković. – Primamo redovne plate i svi želimo da se tako i nastavi.

Podsetimo, HI „Župa“ a. d. je u stečaju od juna prošle godine, ali je grupa od 50 uglavnom bivših radnika – predvođena bivšim direktorom – nastavila da radi zakupljujući polovinu pogona svoje nekadašnje firme po ceni od 200.000 dinara.

– Proizvodimo flotaciona sredstva i utačemo hlor – kaže direktor „Župe komerc 2006“ koja nije mogla da ode u stečaj s obzirom na to da je u završnom računu iz decembra 2015. iskazala dobit od 12 miliona dinara. – Samo ove godine smo proizveli 1.000 tona flotacionih sredstava za rudnike u Boru i u Majdanpeku.


POČETNO INTERESOVANjE

U POGONIMA flotacionih sredstava i u Punionici hlora, koje rade u okviru „Župe komerc 2006“, kažu da su za sada interesovanje za privatizaciju pokazale kompanije „Nutrihem“ i „Fruve impeks“, a pojavili su si i uspešni domaći privrednici.

Izvor: Novosti.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply