Oglašena prodaja HI Župa u stečaju

Župa Kruševac

 

Hemijska industrija Župa na prodaji – Stečajni upravnik Hemijske industrije „Župa“ koja je od jula prošle godine u stečaju, oglasio je prodaju tog preduzeća kao pravnog lica.

Župa Kruševac

 

 

U „Župi komerc“, zavisnoj firmi koja uspešno posluje sa oko 60 radnika, nadaju se ozbiljnom kupcu koji bi proširio proizvodnju i zaposlio još ljudi.

„Mi smo mi smo sve vreme radili da postavimo fabriku na noge da bi mogla da se privatizuje, i poslovodstvo i radnici očekuju ozbiljnog kupca koji će nastaviti i proširiti proizvodnju koju smo započeli“, kazao je agenciji Beta direktor „Župe komerc“, Bojan Cvetković.

„Župa komerc“ je za devet meseci ove godine proizvela 1.000 tona flotacionih sredstava za rudnike u Boru i Majdanpeku, za Bugarsku i Kosovo, upakovala 350 tona hlora za Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, i za deo tržišta Srbije, i proizvela 300 tona hipohlorida.

krusevac panorama jpgIlustracija, wikipedia

Firma koja je, podsetio je Cvetković, proizvodnju počela u septembru 2013. godine, kada je većina radnika kroz socijalni program otišla iz „Župe“, vratila je deo zaposlenih, prošlu godinu završila sa 12 miliona dinara dobiti i sve obaveze izmiruje na vreme.

U Oglasu o prodaji HI „Župa“ u stečaju, kao pravnog lica, navedeno je da se ponude dostavljaju do 28. novembra, da je procenjena vrednost imovine 1,58 milijardi dinara, a depozit koji interesenti treba da polože da bi učestvovali u nadmetanju, iznosi nešto više od 316 miliona dinara.

„Procenjena vrednost stečajnog dužnika kao pravnog lica nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude“ navedeno je u Oglasu.

Po navodima iz oglasa, na prodaju je ponuđena imovina „Župe“ koja obuhvata 126 objekata, a među najvažnijima su fabrika aditiva, upravna zgrada s laboratorijom, više magacina, bravarska radionica kalijumove hemije, kristalizacija cinka i magnezijum sulfata, pogoni baznog hrom sulfata i ksantata, pogoni za peletizaciju ksantata i za proizvodnju sumporne kiseline, restoran, zgrada karbonata, skladište tečnih sirovina.

Nematerijalnu imovinu čine Rešenja o izdavanju dozvola za stavljanje u promet gotovih proizvoda i isprava o žigovima.

Imovina preduzeća se, kako je navedeno, može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, koja košta 100.000 dinara, a najkasnije do sedam dana pre zakazane prodaje, što je i rok da interesenti treba da uplate depozit.

Navedeno je i da je stečajni upravnik dužan da prihvati najvišu dostavljenu ponudu, ukoliko je viša od 50 odsto od procenjene vrednosti, a ukoliko je niža od tog iznosa, dužan je da pre prihvatanja takve ponude dobije saglasnost Odbora poverilaca.

U okviru kruševačke HI „Župa“ pre petnaestak godina su radile fabrike sulfata, pesticida, flotacionih sredstava i kalijumove hemije, a preduzeće je, kao tada jedno od 40 najboljih u Srbiji, među prvima ušlo u privatizaciju. Bilo je prodato firmi „Vektra M“, ali je taj ugovor raskinut 2005. godine.

Usledilo je nekoliko neuspešnih tendera, ulazak u restrukturiranje 2010. godine, radnici su kroz socijalne programe napuštali fabriku, te je od oko 1.400 na početku privatizacije, u septembru 2013. u fabrici ostalo svega 18 ljudi.

Pošto je u maju 2015. godine prestala zaštita države od naplate poverilaca, u „Župi“ je u julu pokrenut stečajni postupak, a u oktobru prošle godine je doneta odluka o bankrotu.

Izvor: Rtv.rs

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply