Obrazovanost žena u Kruševcu

Poslovna

Prema Strategiji održivog razvoja, u Kruševcu je bez školske spreme 7 500, od tog broja preko 6 000 su žene. Kada je visoko obrazovanje u pitanju, situacija se menja, 43 % visokoobrazovanih su žene, a na postdiplomskim studijama ih je 54%.

Poslovna

U periodu izmedju dva popisa, broj nepismenih u Srbiji je smanjen za 45%, ali još uvek ima preko 127 000 nepismenih lica, a čak 80% su žene, podaci su republičkog Zavoda za statistiku. Još jedan podatak kaže da je najviše pismenih i obrazovanih u Beogradu, a najmanje u jugoistočnoj Srbiji.

Prema statističkim podacima iz Strategije održivog razvoja, slična situacija je kako u Kruševcu, tako i u Rasinskom okrugu. Bez školske spreme, u Rasinskom okrugu je preko 17 000 stanovnika, a u Kruševcu 7 000. Prednjače žene sa 14 hiljada, odnosno 6 000. Osnovno obrazovanje u Kruševcu ima nešto više od 27 000 stanovnika, od čega su polovina žene. Sa srednjim obrazovanjem je 44 500 Kruševljana, od toga nešto više od polovine su muškarci. Više obrazovanje u Rasinskom okrugu ima 9 500 stanovnika, dok ih je u Kruševcu čak 5 600, sa visokim obrazovanjem je 2 700 Kruševljana, a preko 1000 su žene sa završenim fakultetom.Tako, sa porastom stepena obrazovanja, sve je više žena, a posebno je interesantno da ih na postdiplomskim studijama ima čak 54%.

Oko 45 000 žena je više u tom kontigentu lica sa visokim obrazovanjem, znači prvi put beležimo veći broj žena sa visokim obrazovanjem, kada poredimo popis iz 2011. godine i prethodne popise, kaže Snežana Lapčević , načelnica Zavoda za statistiku.

Pismen i delimično pismen je svaki drugi stanovnik, a tu su izjednačene žene i muškarci. Ohrabruju dosadašnji rezultati popisa po kojima je izmedju dva popisa broj nepismenih u Srbiji smanjen za polovinu, a u porastu je računarska pismenost, dok je broj akademskih građana uvećan za trećinu. Sudeći po prethodnim parametrima i Rasinski okrug, kao i sam Kruševac će pratiti ove tendencije.

Rezultati poslednjeg popisa pokazuju da je polovina populacije u Srbiji, starosti 15 i više godina, kompjuterski pismena.

 

U periodu između dva popisa, od 2002. do 2011. godine, došlo je do pada broja lica bez školske spreme, sa nepotpunim ili bez osnovnog obrazovanja. U Srbiji je trenutno bez školske spreme blizu 165 hiljada, i ova cifra je prepolovljena u odnosu na 2002. godinu ali i dalje procentualno visoka.

Izvor: RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply