Obnova puta Gari – Cerova

Put_Cerova

Završetkom radova višegodišnji problem sa lošim delom puta između sela Gari i Cerove konačno je  rešen. Angažovanjem Direkcije za urbanizam i izgradnju Kruševac, Kruševacputa i Gradske uprave uskoro će biti boboljšan i kvalitet puta koji povezuje Lukovac sa regionalnim putnim pravcem za Aleksandrovac.

Put_Cerova

U prisustvu gradskih većnika Miloja Mihajlovića, Bratislava Ilčića, Ivana Aksentijevića i direktora Direkcije za urbanizam i izgradnju Kruševac Radeta Nikolića predata je na korišćenje renovirana deonica puta na pravcu Pakašnica Gari Cerova Lukovac. Deonica je dužine 330 metara. Prema rečima nadzornog organa iz Direkcije za urbanizam i izgradnju Kruševac dipl. inž. Zvonka Ignjatovića, ovom deonicom je spojen asfaltni put iz Pakašnice sa putem za Cerovu i Lukovac.

Projekat je uradila Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševac, izvođač radova je Kruševacput a novac je obezbeđen iz gradskog budžeta.

U Direkciji kažu da imaju u planu da putni pravac od Kruševca kroz Pakašnicu, koji je u veoma lošem stanju, rekonstruišu. Najugroženija mesta biće potpuno zamenjena novim asfaltom, a delovi sa manjim oštećenjima biće presfučena sa slojem debljine 5-6 centimetara.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply