Obezbeđeni novi kontejneri za Globoder, Jablanicu i Kukljin

Bolje upravljanje otpadom na teritoriji Kruševca – Uz pomoć gradskog Fonda za zaštitu životne sredine, JKP „Kruševac“ nabavilo je više od 150 novih kontejnera. To preduzeće bi do kraja 2017. godine, kako se planira, uslugu odnošenja smeća trebalo da pruža svim naseljenim mestima na teritoriji Kruševca.

 

Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ nabavilo je 154 nova kontejnera, koji će biti raspoređeni u Globoderu, Jablanici i Kukljinu.

 

Uslugu organizovanog iznošenja smeća to komunalno preduzeće trenutno pruža u tridesetak sela, a cilj je da do kraja 2017. godine njome budu obuhvaćena sva naseljena mesta na
teritoriji grada Kruševca.

Sredstva za nabavku novih kontejnera – oko 4 miliona dinara – obezbeđena su uz pomoć gradskog Fonda za zaštitu životne sredine kroz projekat upravljanja komunalnim otpadom.

Izvor: Rts.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply