Obezbeđeno 33,3 miliona dinara za zapošljavanje u Kruševcu

Obezbeđeno 33,3 miliona dinara za zapošljavanje u Kruševcu

ZA ZAPOŠLJAVANJE 33,3 MILIONA DINARA: Potpisan ugovor između filijale NSZ i Grada Kruševca

33,3 miliona dinara izdvojili su Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Kruševac u okviru realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja.

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 33,3 МИЛИОНА ДИНАРА: Потписан уговор између филијале НСЗ и Града Крушевца

Za realizaciju ovih mera iz gradskog budžeta izdvojeno je 17 miliona dinara (51 posto), dok NSZ učestvuje u ovim programima u iznosu od 16.333.333,43 dinara (49 posto).

– Predviđeno je da nezaposleni nađu posao kroz pet programa: subvencije za samozapošljavanje, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz aktegorije teže zapošljivih – nova radna mesta, program stručne prakse, program sticanja praktičnih znanja i program – pripravnicipredočava gradonačelnica Jasmina Palurović, dodajući da se raspisivanje ovih javnih poziva očekuje posle 15. jula.

Sredstva za program samozapošljavanja predviđa ukupna izdvajanja od 17,6 miliona dinara, odnosno jednokratni iznos od 250.000 dinara po nezaposlenom licu.

Kako je istaknuto, 270.000 dinara iznos je subvencije koja se odnosi na lica sa invaliditetom radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos, u delatnostima definisani u skladu sa potrebama lokalnog ekonomskog razvoja u lokalnom planskom dokumentu za zapošljavanje.

Po 200.000 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi jedinica lokalnih samouprava subvencija je za poslodavce za novootvorena radna mesta, a navedeni iznosi uvećavaju se za 20 posto ukoliko se uposle osobe sa invaliditetom,radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,mladi u domskom smeštaju,hraniteljskim i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja. Za program stručne prakse izdvojeno je ukupno 3,9 miliona dinara, koliko i za program sticanja praktičnih znanja i veština,dok je za program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem uz zasnivanje radnog odnosa izdvojeno 1,9 miliona dinara. Predrag Marković, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu podvlači da je u toku i program javnih radova.Svih šest programa,zaključuje, imaju uticaja na zapošljavanje u Rasinskom okrugu.

– Najnoviji podaci su da je u okrugu nešto ispod 20.000 nezaposlenih bilo krajem juna,a u Kruševcu – 9.850 na evidenciji NSZ, sa daljom tendencijom pada – napominje Predrag Marković.

Izvor: Novosti.rs

Link: https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1014392/zaposljavanje-33-3-miliona-dinara-potpisan-ugovor-izmedju-filijale-nsz-grada-krusevca

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply