Novorpoglašeni Specijalni rezervat prirode Osredak, između Kruševca i Trstenika, predstavlja carstvo lokvanja i ptica, ali i deponiju komunalnog, građevinskog i opasnog otpada

Specijalni rezervat prirode „Osredak” prostire se na 245 hektara, nedaleko od Kruševca, a izdvaja se po neprestanom izmeštanju korita Zapadne MoravePomalo nalik na izdvojeno ostrvo očuvane prirode, okruženo njivama i naseljima, na 14 kilometara od Kruševca i 20 od Trstenika, u atarima sela Bela Voda, Kukljin, Globoder i Bresno Polje, na obalama Zapadne Morave, nalazi se Specijalni rezervat prirode „Osredak”.

Istraživanja ovog područja započeta su 2009. Pet godina kasnije, Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je nadležnom ministarstvu Studiju zaštite Specijalni rezervat prirode „Osredak”, a uredba vlade o zaštiti doneta je u februaru ove godine.

Prema rečima struke, „Osredak” je u centralnom delu Srbije, gde u krugu od sto kilometara nema značajnijih zaštićenih prirodnih dobara sličnih karakteristika, odličan je indikator flore i faune u ovom delu zemlje, kao i ptica selica na pravcu sever jug i obratno.

Zaštićen je kako bi se očuvala močvarna staništa u dolini Zapadne Morave, koja se sastoje od spleta starih rukavaca, mrtvaja i preko četrdeset novostvorenih jezera nastalih vađenjem peska.

Močvare su „bubrezi” naše planete, s obzirom na to da vodene tokove – žile kucavice Zemlje prečišćavaju i održavaju. Poluzagađena voda iz reke izliva se u močvaru. Na putu kroz vegetaciju dolazi do procesa taloženja organske materije i svega ostalog što voda nosi. Kada potom voda izađe u reku, na donjem kraju močvare, duplo je čistija.

(Foto ZZPS)

U studiji se kao razlog za zaštitu navode i paleozojski kristalasti škriljci visokog stepena metamorfizma u podini preko kojih se prostire neogeni i kvartarni stenski kompleks, belovodski peščari, panonsko-pontski sedimenti, ali i prisustvo 44 biljne vrste. Najznačajniji predstavnik je žuti lokvanj srcastih listova, koji je u Srbiji zaštićen kao prirodna retkost, a kojim su na ovom području pojedini rukavci prekriveni.

Najpoznatiji predstavnici ptičijeg sveta su ptice močvarice, zbog čijeg prisustva je „Osredak” upisan na listu močvarnih područja. Utvrđeno je prisustvo 83 vrste ptica (82 autohtone – poreklom iz ovog kraja), a procenjuje se da ih je ukupno prisutnih preko 120. Močvara se prepoznaje i po kreketanju velike, krastave i zelene krastave žabe, a društvo im prave barske kornjače i zmije – belouške, ribarice i smuka.

Posebna karakteristika ovog prirodnog dobra, površine 245,75 hektara ogleda se, kako kažu stručnjaci zavoda, u neprestanom izmeštanju korita Zapadne Morave na ovom području: „Na osnovu prikupljenih topografskih karata konstatuje se izmeštanje korita na devet lokacija za poslednje 124 godine.”

(Mapa ZZPS)

Specijalni rezervat prirode je poveren na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću u Kruševcu. Kako stvari stoje, imaće pune ruke posla da sačuvaju ovu prirodnu oazu koja se oslanja na obale Zapadne Morave, Belovodske na desnoj i Kukljinske na levoj obali reke, stvarajući oblik osmice.

Na javnoj raspravi, pre dve godine, moglo se čuti da je „Osredak”, zbog ljudske nemarnosti, smetlište i izvor zaraze.

Divlje deponije komunalnog, građevinskog i opasnog otpada nisu jedini problem. Dodatnu štetu pričinjavaju ribokradice i oni koji eksploatišu šljunak iz Morave.

Specijalni rezervat prirode „Osredak” u obliku je osmice i eto asocijacije na Park prirode „Šargan – Mokra Gora”, nezaobilaznu turističku atrakciju Zapadne Srbije. Ribolov je priča za sebe, jer je na oko pet kilometara vodenog toka pecanje zabranjeno samo u delu značajnom za reprodukciju riba.

Izvor: Politika.rs

Link: http://www.politika.rs/sr/clanak/458782/Carstvo-zutih-lokvanja

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply