Nema masovnog isčlanjavanja iz Privredne komore Kruševca

http://www.krunet.net/ekonomija%20ks_files/komora%20ks.jpg

U kruševačkoj Regionalnoj privrednoj komori kažu da, nakon početka primene odredbe Zakona koja predviđa da članstvo u Privrednoj komori nije obavezno, nisu imali masovno iščlanjavanje privrednika.

http://www.krunet.net/ekonomija%20ks_files/komora%20ks.jpg

 

 

Dragiša Ranković, predsednik Regionalne privredne komore Kruševac kazao je da je 1.januara počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama Srbije, koji je donet 2009. godine, a koji predviđa da privrednici nisu u obavezi da budu članovi Privredne komore, što je do sada bio slučaj.

On je podsetio i da je to bila jedna od zamerki koju je Komorski sistem imao na pomenutu izmenu Zakona još tada kao i da su te izmene urađene bez javen rasprave i bez konsultovanja privrede kakva im je Komora potrebna.

Početak primene pomenute odredbe, ipak, prema njegovim rečima nije dovelo do masovnog iščlanjavanja privrednika iz Komore na području Rasinskog okruga.

Imamo određeni broj iščlanjavanja, uglavnom je reč o filijalama banaka čije su centrale u Beogradu, a osim toga samo još nekoliko slučajeva – kazao je on.

Ranković je kazao i da se u dogovoru sa Ministarstvom  finansija radi na formiranju radne grupe koji će činiti predstavnici Ministarstva, Privredne komore i privrednika. Njen zadatak će biti da do kraja februara sačini predlog izmena Zakona o privrednim komorama. Ranković se slaže da komorski sistem treba da pretrpi promene, ali ističe da u to treba da budu uključeni privrednici, čiji je Komora servis.

Većina zemalja Evrope na koje se mi oslanjamo, Italija, Austrija, Nemačka, Francuska ima obavezan komorski sistem. Mađarska je pre nekoliko godina uvela neobavezno članstvo a nedavno ga je ponovo vratila. Treba da učimo iz tuđih iskustava . Privreda bez obaveznog članstva u Komori gubi oslonac i nekoga ko je zastupa pred Vladom i drugim institucijama koje utiču na njeno poslovanje. – kazao je Ranković.

Ovdašnja Regionalna privredna komora prema njegovim rečima, radi kao da se ništa nije desilo, organizuje različite sastanke , seminare, predavanja, povezuje privrednike smanjila je troškove i aktivnija je u privlačenju članova, pogotovo preko različitih udruženja .

 

Izvor: Rasina net

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply