Nakon pet meseci počinju operacije katarakte očiju u Kruševcu, 500 pacijenata čeka u redu!

Opšta bolnica u Kruševcu nabavila je novi operacioni oftalmološki mikroskop što će polse pet meseci pauze omogućiti da se ponovo rade operacije katarakte. Procenjuje se da na ovaj zahvat čeka oko 500 pacijenata.

Edukacija još tri lekara: Dr Rade Nedeljković pored novog aparata

Za kupovinu novog oftalmološkog mikroskopa Ministarstvo zdravlja je obezbedilo 2,5 miliona dinara.

– Prethodni mikroskop je kupljen još 1984. godine i radio je dobro do prošle godine kada se pokvario. Prvi kvar smo uspeli da otklonimo sopstvenim snagama. U aprilu ove godine su se pokvarile nožne komande, a pošto više nema delova za takav tip mikroskopa prestali smo da radimo operacije katarakte – objašnjava doktor Rade Nedeljković, načelnik Odeljenja oftalmologija.

Doktor Nedeljković procenjuje da su zbog petomesečne pauze u izvođenju operacija sada u zaostatku za 250 do 300 operacija.

– Trenutno je na listi čekanja oko 500 ljudi. Za ovo vreme dok nismo radili operacije nije imalo svrhe da upisujemo nove pacijente na listu čekanja. Prema mojoj proceni oko 150 ljudi čeka na upis. Sa novim mikroskopom možemo nesmetano da obavljamo operacije. Ako sve bude u redu sa potrošnim materijalom i sočivima koji se nabavljaju centralno, možemo godišnje da odradimo 700 do 800 operacija, odnosno oko 70 mesečno – dodaje Nedeljković.

Pored kupovine novog mikroskopa jedan od uslova da se u kruševačkoj Opštoj bolnici poveća broj operacija je edukovanje stručnjaka.

– Do sada su samo dvojica lekara obavljala posebne operacije katarakte. Sada smo pokrenuli inicijativu da se još tri doktora obuče za ove operacije.

Omogućićemo mladim lekarima dopunsku edukaciju angažovanjem eminentnih stručnjaka iz Beograda koji će dolaziti u Kruševac u radne posete – objašnjava dr Slobodanka Jotić, direktorka Opšte bolnice u Kruševcu.

Na oftalmološkom odeljenju u Kruševcu trenutno radi samo petoro specijalista dok normativi predviđaju da ih bude sedmoro. Jedan lekar je dobio specijalizaciju oftalmologije što bi trebalo da popravi situaciju.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply